Ақпараттық – технологиялық карта

Ақпараттық – технологиялық карта

Г.Қ.Жұмабаеваның оқу үрдісін ұйымдастырудағы ғылыми ұстанымы

Мақсат-

тар жүйесі

        Білім  Өнімсіз (репродуктивті)    

                 деңгей

    Жемісті, өнімді деңгей (продуктивті)

 

 

      Түсінік Қолдану Талдау Жинақтау Баға
1.Сабақтың бар кезеңіне мақсаттар қойылады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгілі мағлұматтарды еске түсіру

 

 

 

-Берілетін білім, нақтылы фактілер

-Оқушының материалды түсіндіруі

 

 

 

-Қысқаша баяндау, болжам жасау, ұсыныс беру (жай ғана есте сақтау ғана емес)

Берілген жаңа ұғымды жаңа ситуацияда пайдаланады

 

 

Түсінгенде-

рін жоғары деңгейде қолдану талап етіледі

-Бұл категорияда ұғымды бөлшектеу, саралау, ең бастысын бөліп алу, яғни ақыл-ой деңгейінің жоғарылығын көрсетуі тиіс

 

-Іскерлік дағды да дамиды

-Жеке ұғымдарды жинақтау, тұтастай бір дүние жасау жүзеге асады (схема, модель, проект)

-Шығармашы-

лық әрекет танылады

Алған білімді, оның мәні, маңызын бағалайды

-Бағалау нақты талаптарға сәйкес болу керек

-Ол талаптарды мұғалім ұсынады, оқушы өзі де ұсынуға болады

2.Оқушының іс-әрекеті -Қолданылатын терминдерді, негізгі ұғымдарды меңгереді -Жаңа білімді түсінеді. Схема, модельдерге өзінше түсінік береді, ұсыныс айтады -Жаңа білімді жаңа жағдайларға пайдаланады, өзіндік бір нәтижеге жеткізеді -Ізденімпаз-

дық еңбек жасайды

 

-Ашылмаған болжамды мәселелерді талдайды, салыстырады, қажеттілік-

терді жинайды

-Шығармашы-

лық, өнерпаздық туындыларды жасайды. Бұрынғы білімдері көмекке келуі мүмкін.

Берілген ұғымдарды жан-жақты талдайды, сынайды, қорытындылайды, оған баға береді
        Білім деңгейлері Оқушылық деңгей Алгоритмдік деңгей          Эвристикалық деңгей Шығарма-шылық деңгей