Fractional and  Decimal Numerals. History of Kazakhstan. Flora Fauna  and season in Kazakhstan

Пән:    Шет   тілі

Тақырып   Fractional and  Decimal   Numerals. History of Kazakhstan. Flora Fauna  and season  in Kazakhstan .

Caбак максаты

Білімділік Студенттерге   Сан есімнің  түрлері , жай  бөлшек ондық бөлшектің  түрлерімен таныстыру, Қазақстанның жануарлары мен  жәндіктерімен  ағылшын тілінде таныса отырып ,  жануарларға байланысты   жұмбақтар беру,  суреттермен жұмыс жасау.  Дамытушылық. Студенттердің өз ойларын ағылшын тілінде еркін жеткізе білу қабілетерін арттыру.

Тәрбиелік:  Студенттерг оқу, сөйлеу, ойлау мәнерін дамыту өз ойларын ағылшын тілінде жеткізе білу қабілеттерін арттыру

Сабақ түрі :     Жаңа білімді  меңгерту.

Әдіс-тәсілдер:  түсіндіру, сұрақ-жауап ойқозғау                                

Құрал-жабдықтар,көрнекті құралдар  оқулық, тақта                                                                                                                     Сабақ барысы

1.Organization moment

Who is on duty today?

What date is it today?

Who is absent today

What was your home fam task??

2.New material   Сан есімдер . Numerals.

Ойқозғау. 

  1. Қазақ тілінде  қанша деген сұраққа қай сөз табы  жауап береді?
  2. Олардың қандай түрлері бар?

 

а)  Ағылшын  тілінде  Есептік сан есімдерді (Cardinal  Numerals) санын  білдіреді.  Бұл сан есімдер Қанша деген сұраққа жауап  береді. Есептік сан есімдердің негізі  1-ден 12-ге дейінгі сандар

13-тен 19-ға дейінгі сандарға  teen    жалғауына  аяқталады. Ондықтарды білдіретін сан есімдер ty

жалғауына аяқталады.

мыс; 2,3, 4,5  сандары  былай  өзгереді. Twenty,  thirty,  forty,  fifty, sixty,  seventy.

б)  Реттік  сан есімдер ( Ordinal  Numerals) Қандай деген сұраққа жауап береді жай сөйлемде анықтауыштың қызметін атқарады.  Есептік сан  есім th  жұрнағының көмегімен жасалады.

в) Бөлшектік сан есімдер.(Fractions)  Ондық бөлшек (Decimal) болып бөлінеді .

мыс; 1/5 –one  fifth + one over   five

6/7- six  sevens + six over seven

4/2   four  second  + four over two

 

Ондық бөлшек те әр сан  бөлек есептік сан есіммен  белгіленеді. Ағылшын  тілінде  ондық  бөлшектер нүктемен  белгіленеді.

Мыс;    0.6 — point five

2.59   — two  point  five  nine.

5.45    five point.  Four five

1-жаттығу  Мына сан есімдерді  сөзбен айтамыз

5,  100,2,31 ,888,  123 ,675, 1080, 5134, 1/7,2/9,35

2-жаттығу   Уақыт пен датаны айтамыз .

7.50 a.m.,   2.00 p.m    10.30 a.m,  6.15 p.m   March 19,  August 27

Жаңа Сөздер  New words:

Mouflon

Manul

Moose, Elks

Seleviniya

Water vole

Groundhog-lazybones

Jerboa

Steppe lemmings

Boar

Narrow sculled voles

Spoonbill

Cormorant

Gophers

Sable

Minks

Muskrats

Musk Deer

Martens

Chipmunk

Lynx

Ibex

Beaver

Wolverine

Flora and fauna

Flora and fauna of Kazakhstan are diverse. There are coniferous forests, steppes, and alpine meadows. There are plenty of reptiles in Kazakh steppes. Apart from that, antelopes, gazelles, jackals, various rodents can be found there.

Animals seen at the mountainous area are bears, deer, snow leopards and some other species. For wildlife conservation many natural reserves and national parks have been established.

Флора и фауна в Казахстане разнообразны. Там есть и хвойные леса, и степи, и альпийские луга. В казахских степях много пресмыкающихся. Помимо этого, там можно увидеть антилоп, газелей, шакалов и различных грызунов.

К животным из горных районов относятся медведи, олени, снежные барсы и другие виды. Для сохранения дикой природы были созданы природные заповедники и национальные парки.

Riddles

It is brown. It has got 4 legs. It sleeps in winter. What is it? (a bear)

It lives on the farm. It runs well. It eats grass. It gives milk. What is it?

(a cow)

It is grey and white. It likes carrots and cabbage. It can run and jump. What is it? (a rabbit)

I’m big, I’m grey. My nose is long. My tail is short. I’m…….

(an elephant)

I’m small. My nose is short. My tail is long. I’m…… (a mouse)

I’m red and I have a fine tail. I live in the forest. I like meat. (a fox)

It looks like a big dog, it is grey and it has got big teeth. (a wolf)

It looks like a big cat, it lives in Africa, it can run very fast and it has a very long tail. (a tiger)

It’s green and big, it lives in the water and likes meat (a crocodile)

I’m brown. I can walk, run, climb, jump. I can’t fly. I like bananas.

(a monkey)

Сабақты  суреттермен жұмыс жасау арқылы қорытындылау.

Үйге тапсырма  тексті оқып аудару.