Психологиялық қызметтің міндеттері, жұмыс бағыттары  және оны жүзеге асыру формалары

Психологиялық қызметтің міндеттері, жұмыс бағыттары  және оны жүзеге асыру формалары

 

Балалармен жұмыс істеудегі психологтың  міндеттері:

 • Баланы әлеуметтендіру, яғни білім беру мекемесі мен өз тобына, сыныбына, жаңа ережеге және қарым-қатынасқа бейімдеу;
 • Жас кезеңіндегі баланың психикалық дамуын қалыпты ету;
 • Бала дамуындағы өзіне ғана тән ерекшелігін, әрекетінің және қарым-қатынасының жеке стилін қалыптастыру;
 • Баланы өзін-өзі жетілдіруіне және тұлғалық өсуіне ықпал ету;
 • Баланың эмоциялық және ерік сипаттарын тұрақтандыру;
 • Баланың танымдық қабілетін, қарым-қатынасын және қайтымды байланысын белсенді ету;
 • Балалармен топтағы тұлғаралық қатынасын оңтайландыру;
 • Балалардағы психологиялық ауытқулар мен бұзылулардың алдын алу.

Мектептегі қосымша міндеттер:

 • Мектеп оқушыларына кәсіби бағдар беру;
 • Ішімдік пен есірткіге психологиялық, химиялық тұрғыда бағыныштылықты және формальды емес топтар мен діни, қоғамдық-саяси, асоциалды бірлестіктерге психологиялық бағыну мен олардың манипуляция жасауының алдын алу;

Психологиялық жұмыстың бағыттары:

 • Балаларды диагностикалау;
 • Балалардың дамуын түзету;
 • Балалардың ауытқуын алдын алу;
 • Балалармен дамыту жұмыстары;
 • Балаларға кеңес беру;
 • Балаларға ағарту жұмысын жасау.

Жұмыстың оңтайлы формалары:

 • Білім мекемесіндегі баламен жеке жасалатын жұмыстар — диагностикалау, ойындар, сабақтар, кеңес берулер.
 • Топпен және кіші топпен жұмыстар – психологиялық түзету, дамыту сабақтары, психологиялық сабақтар, сағаттар.
 • Балалардың өз қатарластарымен бірлескен жұмысы.

 

Отбасымен жұмыс істеудегі психологтың  міндеттері:

 • Бала мен ата-ана қатынасын оңтайландыру;
 • Баланы дамыту мен оқытудың жеке стратегиясын анықтау;
 • Баланың жағымды эмоциялық күйін және жетістікке жетуін қамтамасыз ету;
 • Баланың психологиялық ауытқуын және бұзылуын алдын алу.

Психологиялық жұмыстың бағыттары:

 • Ата-аналарды диагностикалау;
 • Ата-аналармен дамыту жұмыстарын жүргізу;
 • Ата-аналарға кеңес беру;
 • Ата-аналарға ағарту жүргізу.

Жұмыстың оңтайлы формалары:

 • Ата-аналармен жеке жұмыстар — диагностикалау, кеңес беру.
 • Топтық жұмыстар — психологиялық тренингтер, семинарлар, ата-аналар клубы, ата-аналар жиналысы.
 • Ата-аналар мен баланың бірлескен жұмысы.

Педагогикалық ұжыммен жұмыс істеудегі психологтың міндеттері:

 • Педагогикалық үдерісті психологиялық тұрғыда қамтамасыз ету;
 • Педагог пен бала қарым-қатынасындағы педагогикалық стильді оңтайландыру;
 • Баланың тұлғалық өсуіндегі  дара ерекшелікті анықтау.

Психологиялық жұмыстың бағыттары:

 • Педагогикалық ұжымды диагностикалау;
 • Педагогикалық ұжыммен дамыту жұмыстарын жасау;
 • Педагогикалық ұжымға кеңес беру;
 • Педагогикалық ұжымға ағарту жұмыстарын жүргізу.

Жұмыстың оңтайлы формалары:

 • Педагогтармен жеке жұмыс – диагностикалау, кеңес беру, сабақтарға қатысу және оны талдау.
 • Топтық жұмыс – психологиялық тренингтер, семинарлар.
 • Педагогпен және әкімшілікпен бірлескен жұмыс.
 • Білім мекемесі жағдайында жасалатын психологиялық жұмыстың екі формасын жүргізу, яғни психологиялық – педагогикалық консилиум ұйымдастыру және педагогикалық кеңеске мәселені қою.