Ата-аналар жиналысының хаттамасы

 

Ата-аналар жиналысының

  Х а т т а м асы № ________

 

 

Жиналыс тақырыбы ________________________________________________________________

Сыныбы______________ Жиналыстың өткен  күні: ________________

Қатысуға тиісті ата-ана  :  __________________ қатыспағаны______________

Қатысушы лауазымды тұлғалар_________________________________________

Күн тәрбінде:                  1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________ 3._____________________________________________________________________ 4._____________________________________________________________________

Сөйлеушілер_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ұсыныстар:___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ата-аналар комитетінің төрағасы_______________________________________

Жиналыс хатшысы_____________________________________________________