Жалпы орта білім беретін Амангелді мектеп – балабақша кешені

Жалпы орта білім беретін Амангелді мектеп – балабақша кешені

 

«Бекітемін»

Мектеп директоры:

_______ А.Н.Уразалиева

«___»______2018ж.

«Келісілді»

Директордың ОІЖ орынбасары:

_______ А.А.Габдуллина

«___»______2018ж.

ӘБ отырысында қаралды

Хаттама № ___

ӘБ жетекшісі: _____ К.С.Нуфтенова «___»______2018ж.

 

 

 

 

Информатика пәнінен күнтізбелік жоспар

Сабақ берілетін сынып: 7а

 

 

Математика және информатика пәндерінің мұғалімі:

Досанова Биганым Бериккалиевна

 

 

 

 

 

 

2018-2019 оқу жылы

 

Түсінік хат

Ұзақ мерзімді жоспар ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы №292 қаулысымен бекітілген Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі – ҚР МЖМБС-2016); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 23 қарашадағы №668 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу бағдарламалары, 2018-2019 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хаты, «Білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі №400 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 4 сәуірдегі №150 бұйрығымен бекітілген оқу басылымдары негізінде құрылған.

Оқыту мақсаты: қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың теориялық негіздері бойынша базалық білім жүйелеу арқылы оқушылардың ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру.

Оқыту міндеттері:

  1. Ақпаратты өлшеу және компьютер жады: ақпараттың өлшем бірліктерін атап өту, ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқа өлшем бірліктеріне ауыстыруды жүзеге асыру; компьютердің жады түрлері; бірдей ақпарат сақталған әртүрлі пішімдегі файлдардың көлемін салыстыру; ақпаратты сығу, мұрағаттау программалары; мұрағаттарды құру және мұрағаттан шығару дағдыларын қалыптастыру.
  2. Жүйелер және қауіпсіздік: қызметі, компьютерлік желілердің жіктелуі (масштаб, топология, тиістілігіне қарай); компьютерді зиянды программалардан қорғауды үйрету.
  3. Мәтіндік процессорда кестелерді құру, өңдеу, пішімдеу; электронды кестелер, электронды кестелердің негізгі ұғымдары; мәліметтерді енгізу, өңдеу мен пішімдеу, толтыру маркері; мәлімет типтері; формулаларды енгізу; шартты пішімдеу; диаграммаларды құру тапсырмаларын электронды кестелердің көмегімен шешуге дағдыландыру.
  4. Программалау жүйесі; программалау тілдері; мәлімет типтері; жобаның интерфейсі; сызықтық алгоритмдерді программалау; тармақталу алгоритмдерін программалау; кірістірілген және құрамды шарттарды программалау тақырыптарын меңгерту.(С++ бағдарламасында)
  5. Үшөлшемді нысандар, 3D – редакторлар; редакторға кірістірілген нысандар; нысандардың үшөлшемді модельдері; оқиғалардың үшөлшемді модельдері ұғымдарымен таныстыру.

Оқу жүктемесінің көлемі: аптасына – 1 сағат, жылына – 34 сағат

                Оқулық: Информатика. Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған оқулық Мұжамбетжанова С.Т., Тен А.С., Сербин В.В., -Алматы: «Атамұра», 2017

Информатика. Мұғалім кітабы. Жалпы білім беретін мектептің 7-сынып мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал. Мұжамбетжанова С.Т., Тен А.С., Сербин В.В., -Алматы: «Атамұра», 2017

 

 

 

 

Бөлімдер Тақырыптар, мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны Мерзімі
І тоқсан
1 Ақпаратты өлшеу және компьютерлік жад Ақпараттың өлшем бірліктері. Ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқа өлшем бірліктеріне ауыстыру 7.2.1.1-ақпараттың өлшем бірліктерін атап өту

7.2.1.2-ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқа өлшем бірліктеріне ауыстыруды жүзеге асыру

1  
2 Компьютерлік  жады.  Компьютерлік жады қызметі

 

7.1.1.1-компьютердің жады түрлерінің қызметін (жедел сақтау құрылғысы, тұрақты сақтау құрылғысы, сыртқы сақтау құрылғысы, кэш-жады) сипаттау 1  
3 Файлдардың өлшемі

 

7.1.2.3 -бірдей ақпарат сақталған әртүрлі пішімдегі файлдардың көлемін салыстыру 1  
4 Әртүрлі форматтағы файлдардың архивтерін құру және архивтен шығару. Жиынтық бағалау 7.1.2.2 –әртүрлі пішімдегі мұрағаттарды құру және мұрағаттан шығару 1  
5 Желілер және қауіпсіздік Компьютер желілері және олардың жіктелуі. 7.1.3.1-компьютерлік желілерді топтастыру 1  
6 Вирусқа қарсы қауіпсіздік.

Жиынтық бағалау

7.4.2.1-компьютерді зиянды программалардан қорғау 1  
7   Тоқсандық жиынтық бағалау Бірінші  тоқсан бойынша оқушылардың білімдерін тексеру 1  
8   Қайталау   1  
ІІ тоқсан
9 Тапсырмаларды электрондық ксетелердің көмегімен шешу Мәтіндік процессордағы кестелер 7.2.2.1-мәтіндік процессорда кесте элеметтерін пішімдеу 1  
10 Электронды кестелердің элементтерін форматтау 7.2.2.2-электронды кесте элементтерін пішімдеу 1  
11 Мәліметтер пішімі 7.3.3.1 -деректердің типін жіктеу 1  
12 Шартты пішімдеу

Жиынтық бағалау

7.2.2.4-электронды кестеде шартты пішімдеуді қолдану 1  
13 Кестелік мәліметтердің графикалық ұсынылуы. 7.2.2.3-электронды кестеде диаграммалар құру 1  
14 Үдерістерді электронды кестелерде модельдеу 7.2.2.2-электронды кесте элементтерін пішімдеу

7.3.3.1-деректердің типін жіктеу

7.2.2.4-электронды кестеде шартты пішімдеуді қолдану

7.2.2.3-электронды кестеде диаграммалар құру

1  
15 Тоқсандық жиынтық бағалау Екінші  тоқсан бойынша оқушылардың білімдерін тексеру 1  
16   Қайталау   1  
ІІІ тоқсан
17 Шешімдерді программалау Бағдарламалау тілдері 7.1.2.1-«Бағдарламалау жүйесі» және «бағдарламалау тілдері» ұғымдарын ажырата білу 1  
18 Бағдарламалау жүйелері 7.1.2.1-«Бағдарламалау жүйесі» және «бағдарламалау тілдері» ұғымдарын ажырата білу 1  
19 Мәліметтер типтері. 7.3.3.1-деректердің типін жіктеу 1  
20 Жобаның интерфейсі

Жиынтық бағалау

7.4.1.1- жасалатын жобаның интерфейсін құру талаптарын орындау. 1  
21 Сызықтық алгоритмдерді бағдарламалау 7.3.2.1-алгоритмді бағдарламалау тілінде жазу

7.3.3.2-сызықтық және тармақталу алгоритмдерін программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыңда (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу

1  
22 Тармақталу алгоритмдерін бағдарламалау 7.3.2.1- Бағдарламалау тілінде алгоритмді жазу

7.3.3.2-сызықтық және тармақталу алгоритмдерін программаны өңдеудіңкіріктірілгенортасыңда (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу

1  
23 Кіріктірілген шарттарды бағдарламалау 7.3.2.1- Бағдарламалау тілінде алгоритмді жазу

7.3.3.2 –сызықтық және тармақталу алгоритмдерін бағдарламаны өңдеудің кіріктірілген ортасында (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу

1  
24 Құрамды шарттарды бағдарламалау Жиынтық бағалау 7.3.2.1- Бағдарламалау тілінде алгоритмді жазу

7.3.3.2 –сызықтық және тармақталу алгоритмдерін бағдарламаны өңдеудің кіріктірілген ортасында (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу

1  
25 Тоқсандық жиынтық бағалау Үшінші  тоқсан бойынша оқушылардың білімдерін тексеру 1  
26   Қайталау   1  
IV тоқсан
27 Объектілер мен оқиғаларды модельдеу Үш өлшемді модельдер 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құру 1  
28 Редакторға кіріктірілген нысандар 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құру 1  
29 Редакторға кіріктірілген нысандар 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құру 1  
30 Нысандардың үш өлшемді модельдері 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құру 1  
31 Оқиғалардың үш өлшемді модельдері Жиынтық бағалау 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құру 1  
32 Оқиғалардың үш өлшемді модельдері 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құру 1  
33 Тоқсандық жиынтық бағалау Төртінші  тоқсан бойынша оқушылардың білімдерін тексеру 1  
34   Қайталау   1