Ток күші

Физикалық кесте №1

Атауы

Ток күші  

Белгіленуі

   

Формуласы

   

Өлшем бірлігі

   
Атауы Кернеу
Белгіленуі  
Формуласы  
Өлшем бірлігі  
Шартты белгісі  
  Өлшейтін құрал  
Тізбекке жалғануы  
Бер: Шешуі: Есептелуі:
U=220В
q=7Кл

А-?

   

Шартты белгісі

   

  Өлшейтін құрал

   

Тізбекке жалғануы

   
Бер: Шешуі: Есептелуі:
I=200A
t=60 c
q=?
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сәйкестендіру