Білім беру үрдісінде қолданыс тапқан жаңа педагогикалық технологиялар

Білім беру үрдісінде қолданыс тапқан жаңа педагогикалық технологиялар

  1. Білім беруді ізгілендіру технологиясы

(Ш.А.Амонашвили бойынша)

Мақсаты:

-баланың жек қасиетін аша отырып, азамат етіп тәрбиелеу

-баланың жаны мен жүрегіне жылылық ұялату, танымдық күшін қалыптастыру және дамыту, білімін кеңейтуге, тереңдетуге жағдай жасау;

Ерекшеліктері:

-ынтымақтастық педагогикасы тұжырымдалады;

-бала психикасы дамуға, есеюге және еркіндікке құштарлығын қалыптастыру

-әсемдікті, әдемілікті сезіну, қабылдау

-рухани жетілдіру

-ізгілікті, жеке қарым-қатынас жаса

-ата-анамен бірлесіп жұмыс жасау

-оқыту мен тәрбиелеудің бірлігі

  1. Тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы

(В.Ф.Шаталов)

Мақсаты:

-білім,білік, дағдыны қалыптастыру

-жеке ерекшеліктерін ескере отырып, барлық балаларды оқыту, жеделдете оқыту

Технологияның мазмұндық ерекшелігі

Материалдар ірілендіріп беріледі, блоктық түрде беріледі, оқу материалын тірек-сызбалары, конспекті  арқылы берілетін ақпаратты, ойды айқын бейнелейтін тірек конспектісі

Технологияның принципі

-Үздіксіз қайталау, кезеңдік бақылау, ірі блоктар бойынша оқылып, тірек сигналдарын пайдалану, әрекет негізіне бағыттау

-жекелей әрекет жасау, ізгіліктік

-күш түсірмей оқыту

-түзету, жетістікке жетелеу, болашағын ашу, өсуге ұмтылдыру