Менинг кичик дўстларим.

3 –дарс. Ўзбек тили

 

  Фан номи:  Ўзбек тили Мактаб:
  Куни: Ўқитувчининг исми-шарифи:
  Узоқ муддатли режанинг бўлими Ўзим ҳақимда
  Синф: Қатнашганлар: Қатнашмаганлар сони:
  Мавзу :    
  Ушбу дарсда эришиладиган таълимий мақсадлар (таълим дартурига ҳавола) Ўзим ҳақимда..

2.2.2.1.ўқитувчи ёрдамида оддий ва аниқлаштириш учун саволлар қўйиш ва унинг жавобини асардан топа олиш.

2.2.3.1. ўқитувчи ёрдамида асар мавзуси ва асосий ғоясини аниқлаш.

2.2.3.1.бош ҳарф ва кичик ҳарфнинг баландлиги ва ўлчамини сақлаб, уларни боғлаб қиялаб ҳамда тоза ёзиш.

  Дарс мақсадлари: Барча ўқувчилар: ўқитувчи ёрдамида оддий ва аниқлаштириш учун саволлар тузиб,жавобини асардан топа олади.
  Ўқувчиларнинг босим бўлаги: кишиларнинг исм ва фамилияси ва ҳайвонларга атаб қўйилган номлар бош ҳарф билан ёзилишини айта олади.
  Айрим ўқувчилар:матндаги қаҳрамонлар ташқи кўринишини, феъл-атворини ва ҳатти-ҳаракатини қиёслай олади.
  Луғат бойлиги Асосий терминлар: мушук, кучук, мультфильм, Мош.

Таянч сўзлар: миттигина, қошимга, койисам

Диалог: -Уй ҳайвонлари ичида сизнинг ҳам кичик дўстингиз борми? Сўзлаб беринг.

-Сиз қандай мультфильмларни ёқтирасиз? Айтиб беринг.

  Баҳолаш мезони ўқитувчи ёрдамида оддий ва аниқлаштириш учун саволлар қўйиш ва унинг жавобини асардан топа олади. ўқитувчи ёрдамида асар мавзуси ва асосий ғоясини аниқлай олади.

бош ҳарф ва кичик ҳарфнинг баландлиги ва ўлчамини сақлаб, уларни боғлаб қиялаб ҳамда тоза ёза олади.

  Қадриятларни ёритиш «Мангу эл» 2. бу-Мустақиллик ва Астана.

«Мангу эл»2.бу-Умуммиллий бирлик, тинчлик ва тотувлик.

  АКТдан фойдаланиш www.tolekova.jimdo.com.
  Ўзлаштирилган малакалар Уй ҳайвонлари ва ёввойи ҳайвонлар ҳақида айта олади.Кичик дўстлари ҳақида сўзлаб бера олади.
  Дарс режаси                                        
  Режаланган вақт

 

Режадаги машқлар, (қуйида режаланган машқлар билан ёдномаларни ёзинг) Ресурстар

 

 

  Боши   7 минут

 

 

. (ЎЁ, Ж) Дарсни кўтаринки руҳ билан бошлаш мақсадида, ўқувчилар  билан бирга «Ассалом мактаб» шеъри билан бошлайди.

Ассалом, билим коним,

Ассалом, мактабжоним.

Соғиниб келдим сени,

Танияпсанми мени?

Бултурги ўқувчингман

Сени севгувчингман.

Ўқувчиларни «Мозайка» усули орқали гуруҳларга бириктирилади ва дарс мақсадлари аниқланади.

1-гуруҳ. Шер. 2-гуруҳ. Мушук. 3-гуруҳ. Айиқ.

Шер мушук айиқ расми

Кесилган матн

 

 

 

 

   

 

 

Ўртаси

20 минут

 

 

 

3 минут

“Домино”ўйини ўтказилади.Бунда ўқувчилар ўтган мавзуни мустаҳкамлашади.

Дафтарлар алмаштирилади.

 (ЎК, Ж)1-топшириқ. Сўзлашамиз. Расмга қаранг. Сизнинг ҳам шундай

дўстларингиз борми? Улар ҳақида сўзлаб беринг.

Дескриптор: Билим олувчи;

-расмлар асосида сўзлай олади;

— кичик дўстлари ҳақида сўзлай олади.  Ўқувчиларни смайликлар билан баҳоланади.

Дескриптор: Билим олувчи;

-матнни ўқиб, матнда нечта гап борлигини айтади.

—  матнни кўчириб, ҳайвонларга атаб қўйилган номни билдирган сўзнинг тагига чизади.

Яхши жавоб берган ўқувчилар смайликлар билан

баҳоланади.

3-топшириқ.Ўйлаймиз.”Ким тез топади”

Расмларда берилган мультфильм қаҳрамонларининг номларини топинг.

Дескриптор: Билим олувчи;

-мультфильм қаҳрамонлари номларини топа олади;

-уларнинг расмларини чиза олади.

Жавоб берган гуруҳ қарсаклар билан рағбатлантирилади.

Дам олиш дақиқаси ўтказилади.

Мушук сичқон мультфильм кўрсатилади.

Карточкалар

домино

 

 

 

 

Шер мушук айиқ кучукча расми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультфильм

видеоролик

  Якуни

10 минут

“ Айлана бўйича қайталаш” услуби қўлланилади.

Бунда ўқувчилар бир-бирига ўйларини айтади.

Уйга вазифа: 4- топшириқни бажариб келиш.

 Қайта боғланиш: « квадратлар».

Дарсни тушунганлар квадратларни бўяшади.

 
  Қўшимча ахборот

 

  Саралаш – Сиз қўшимча ёрдам беришни қандай режалайсиз? Қобилиятли ўқувчиларга топшириқларни қандай мураккаблаштиришни режалаштирдингиз?

А) ўқувчи

Қаҳрамонлар расмини чизади.

 

 

Баҳолаш:  Ўқувчиларнинг ўзлаштиришини қандай режалайсиз?

«рағбатлантирувчи баҳолаш усули».                                        

Қайта боғланиш: «квадратлар»

 

 

 

 

 

Соғлиқ ва техника хавфсизлиги ва меҳнатни муҳофаза қоидалари: йўл ҳаракати қоидалари

Жисмоний дақиқа мультфильм

Рефлексия:              

 1. Дарснинг ўқув мақсадлари тўғри танланганми?

2. Бугун ўқувчилар нима билди?

3. Синфдаги аҳвол қандай бўлди?

4. Мен режалаган саралаш ишлари фойдали бўлдими?

5. Мен берилган вақт оралағида барига улгурдимми?

6. Мен ўз режамга қандай тузатишлар киритдим? Нима учун?

Қуйидаги бўш ўринга дарс ҳақидаги фикрингизни ёзинг. Дарсингизнинг мавзусига мос келадиган саволларга жавоб беринг..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Якуний сарҳисоб

Қандай икки нарса муваффақиятли бўлди? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг)

1.

2.

 

Қандай икки нарса дарсни яхшилай олади? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг)

1.

2.

 

 

Дарс давомида мен синф ёки якка ўқувчи ҳақида кейинги дарсимни яхшилашга ёрдамлашадиган нима билдим?

 

 

 

 

Ўқув иши бўйича директор ўринбосари:  _____________ текширилди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 –дарс. Ўзбек тили

 

  Фан номи:  Ўзбек тили Мактаб:
  Куни: Ўқитувчининг исми-шарифи:
  Узоқ муддатли режанинг бўлими Ўзим ҳақимда
  Синф: Қатнашганлар: Қатнашмаганлар сони:
  Мавзу: Бахтли болалик.  
  Ушбу дарсда эришиладиган таълимий мақсадлар (таълим дартурига ҳавола) Ўзим ҳақимда.

2.2.4.1. ўқитувчи ёрдамида матн мавзуси ва асосий ғоясини аниқлаш.

2.3.6.1. бош ҳарф ва кичик ҳарфнинг баландлиги ва ўлчамини

сақлаб, уларни боғлаб қиялаб ҳамда тоза ёзиш.

2.4.1.3. жарангли ва жарангсиз ундош товушларни ажратиш

ва п-б, қ-ғ, к-г,д-т товушларининг имлосига риоя қилиб ёзиш.

  Дарс мақсадлари: Барча ўқувчилар: сўзларни ўқий олади ва уларни хатосиз ёза олади.
  Ўқувчиларнинг босим бўлаги: товушларни ёзувда ҳарфлар

билан ифодаланишини, сўзнинг маъносини ўзгартираётган ҳарфларни аниқлай олади.

  Айрим ўқувчилар: жарангли ва жарангсиз ундош товушларни ажрата олади. 
  Луғат бойлиги Асосий терминлар: бахт, бахтиёрман,паноҳ, хатар.

Таянч сўзлар: хатар, дуолар, паноҳ, товус.

Диалог: -бахтли инсон деганни қалай тушунасиз?

-Бахтли болалик деган иборани қалай тушунасиз?

  Баҳолаш мезони ўқитувчи ёрдамида матн мавзуси ва асосий ғоясини аниқлай олади.

бош ҳарф ва кичик ҳарфнинг баландлиги ва ўлчамини

сақлаб, уларни боғлаб қиялаб ҳамда тоза ёза олади.

жарангли ва жарангсиз ундош товушларни ажратади

ва п-б, қ-ғ, к-г,д-т товушларининг имлосига риоя қилиб ёза олади.

  Инсоний қадриятларни сингдириш «Мангу эл» 5. бу- Оммавий Меҳнат Жамияти

«Мангу эл» 2. бу –умуммиллий бирлик,тинчлик ва тотувлик.

  Фанлараро боғланиш Ўзбек тили, дунётаниш, бадиий меҳнат
  АКТдан фойдаланиш www.tolekova.jimdo.com.
  Ўзлаштирилган малакалар Товушларни ёзувда ҳарфлар билан белгиланишини билади.
   Дарс режаси
  Режаланган вақт

 

Режадаги машқлар, (қуйида режаланган машқлар билан ёдномаларни ёзинг) Ресурстар

 

 

  Боши  7 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ЎЁ, Ж) Об-ҳаво ҳақида суҳбатлашаман.

Дарсни кўтаринки руҳ билан бошлаш мақсадида, ўқувчилар билан биргаликда шеър айтишади.

Дунёга келдим соғлом,

Куним ўтар шўх-шодон.

Бахтиёрман жуда ҳам,

Чунки ота-онам бор.

Мени хатар қувмайди,

Дуолар бўлар ҳамроҳ.

Қайғу соя солмайди,

Ота-онам чин паноҳ.

Болалар гуруҳларга «Мозайка» усули орқали бириктирилади.

1-гуруҳ. Товушлар.

2-гуруҳ. Ҳарфлар.

Ўқувчиларни гуруҳларга бириктирилиб, дарс мақсадлари аниқланади.

Товушлар ҳарфлар

Мозайка

 

 

 

 

  Ўртаси

20 минут

 

 

 

 

 

3минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Янги дарсни бошлашдан олдин ўқувчиларга видеоролик кўрсатилади.

“Ақлий ҳужум” услуби видеороликда қандай асар  тасвирланган?

Бахтли болалик деганда нимани тушунасиз?

Товушлар ва ҳарфлар.

(ЎК, Г) 1. Аниқлаймиз.

Ўқинг, жавобини топинг.

Қайси гуруҳ жавобини тез топса, шу гуруҳ рағбатлантирилади.

 (ЎК, Ж) 2. Аниқлаймиз.Шеърни ўқиб нима ҳақида эканлигини топади.

”Бахт” сўзи нечта товушдан тузилган? Бу товушлар ёзувда қандай ҳарфлар билан ифодаланади?

Дескриптор: Билим олувчи;

-шеър нима ҳақида эканлигини айта олади.

-“Бахт” сўзини нечта товушдан тузилганини, ёзувда қандай ҳарфлар билан ифодаланишини айта олади.

Ўқувчиларни смайликлар билан баҳоланади.

(ЎК, Ж) 3.  Билиб олинг!

Товушлар ёзувда ҳарф билан белгиланади.

Ёзамиз. Ўқинг .Берилган сўзлар қайси товушлари билан бир-биридан фарқланишини айтинг.

Дескриптор: Билим олувчи;

-сўзлардаги товушлар бир-биридан фарқланишини айта олади;

-сўзнинг маъносини ўзгартираётган ҳарфлар тагига чиза олади.

Чиройли ёзган ўқувчилар шаблонлар билан

баҳоланади.

Дам олиш дақиқаси ўтказилади.

“Қувноқ хўрозча”ҳақида видеоролик эшиттирилади.

Луғатни бойитиш.

Хатар              паноҳ

Дуолар             товус

 

Бахтли болалик видеоролик

 

 

 

 

 

 

Қувноқ хўрозча видеоролик

  Якуни 10 минут

 

Қайта боғланиш: «Сеҳрли коптоклар ».

Болалар айлана бўлиб туриб бир-бирига ўз фикрларини билдиришади.

 

 
  Қўшимча ахборот

 

  Саралаш – Сиз қўшимча ёрдам беришни қандай режалайсиз? Қобилиятли ўқувчиларга топшириқларни қандай мураккаблаштиришни режалаштирдингиз?

А) ўқувчи

Ўз идеяларини айта олади.

Баҳолаш:  Ўқувчиларнинг ўзлаштиришини қандай режалайсиз?

«смайликлар билан баҳоланади».                                        

Қайта боғланиш: «сеҳрли коптоклар»

 

 

 

 

 

 

 

 

Соғлиқ ва техника хавфсизлиги ва меҳнатни муҳофаза қоидалари: йўл ҳаракати қоидалари

Жисмоний дақиқа қувноқ хўрозча

Рефлексия:              

 1. Дарснинг ўқув мақсадлари тўғри танланганми?

2. Бугун ўқувчилар нима билди?

3. Синфдаги аҳвол қандай бўлди?

4. Мен режалаган саралаш ишлари фойдали бўлдими?

5. Мен берилган вақт оралағида барига улгурдимми?

6. Мен ўз режамга қандай тузатишлар киритдим? Нима учун?

Қуйидаги бўш ўринга дарс ҳақидаги фикрингизни ёзинг. Дарсингизнинг мавзусига мос келадиган саволларга жавоб беринг..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Якуний сарҳисоб

Қандай икки нарса муваффақиятли бўлди? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг)

1.

2.

 

Қандай икки нарса дарсни яхшилай олади? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг)

1.

2.

 

 

Дарс давомида мен синф ёки якка ўқувчи ҳақида кейинги дарсимни яхшилашга ёрдамлашадиган нима билдим?

 

 

 

 

Ўқув иши бўйича директор ўринбосари:  _____________ текширилди