Геометрия  ҮІІІ сынып Тест №3   Косинустың, синустың, тангенстің анықтамалары.

Геометрия  ҮІІІ сынып

Тест №3   Косинустың, синустың, тангенстің анықтамалары.

Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдіктер.

Синустар және косинустар теоремалары.

І-нұсқа.

 

 1. болғанда tg α – ны тап:

А. ;                                     В. ;                                   С. 1;                            Д. ;

 

 1. деп алып,  cos α – ны тап:

А. ;                                    В. ;                                    С. ;                        Д. 1;

 

 1. АВС үшбұрышының АС қабырғасы 2 см, ВС қабырғасы 4 см, <С = 1200. АВ қабырғасын табыңдар:

А. 16 см;                          В. 16 см;                                С. 28 см;                    Д.  см;

 

 1. Егер АС = 3 см, ВС = 4 см, <С = 600 болса, АВС үшбұрышының ауданы қандай?

А. 2;                                 В. ;                                                 С. 2;                            Д. 3;

 

 1. АВС үшбұрышында АС = 3 см, ВС = 2 см, <АСВ = 600 . АВ қабырғасын табыңдар:

А. 5;                                       В.  ;                                  С. 8                             Д. ;

 

 1. АВС үшбұрышында <А = 1200. АС =  3 см,  ВС = 8 см. <В табу керек.

А. ;                    В.;                      С. ;                        Д. ;

 

 1. АВС үшбұрышында АВ =10 см, ВС = 8 см, АС =6 см. Үшбұрыш бұрыштарын табыңдар: (cosA, cosB, cosC)

А. cos A = 0,6;  cos B = 0,8; cos C = 0;                               С. cos A = 0,5;  cos B = 0,8; cos C = 0;

В. cos A = 0,8;  cos B = 0,5; cos C = 0,8;                            Д. cos A = 0;  cos B = 0,6; cos C = 0,8;

 

 1. Үшбұрыштың қабырғалары 8 см, 15 см және 17 см. Үлкен қабырғаға қарсы жатқан бұрышын табыңдар:

А. 60 0;                                   В. 90 0;                                   С. 120 0;                     Д. 75 0;

 

 

 

 

 

 1. ∆MNK, ND – биссектриса

MN  = 4, NK = 6, MD = 2.

KD — ?

 

 

 

 

А. 8;                                       В. 2;                                       С. 3;                            Д. 1;

Геометрия  ҮІІІ сынып

Тест №3   Косинустың, синустың, тангенстің анықтамалары.

Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдіктер.

Синустар және косинустар теоремалары.

ІІ-нұсқа.

 

 1. болғанда tg α – ны тап:

А. ;                                   В. ;                                     С. ;                                   Д. 1;

 

 1. деп алып,  sin α – ны тап:

А. ;                                    В. ;                                    С. ;                        Д. 1;

 

 1. АВС үшбұрышының АС қабырғасы 3 см, ВС қабырғасы 6 см, <С = 1200. АВ қабырғасын табыңдар:

А. 7 см;                            В. 27 см;                                С. 3  см;               Д. 3 см;

 

 1. Егер АС = 6 см, ВС = 5 см, <С = 300 болса, АВС үшбұрышының ауданы қандай?

А. см ;                             В. 15 см;                                С. 15;                    Д. 7,52 ;

 

 1. FEK үшбұрышында EK = 6 см, FK = 4 см, <K = 600 . EF қабырғасын табыңдар:

А. 2;                                 В. 28 см;                                С. 52 — 24;            Д. 4 ;

 

 1. АВСD ромбысында АВ = 5 см, ВD = 6 см. АС диагоналының ұзындығын табыңдар:

А. 7 см;                                  В. 8 см;                                  С. 9 см;                      Д. 1 см;

 

B

 

?

ВD – биссектриса

8

АВ  = 8, АD = 4, CD = 5.

DC — ?

C
A
4
D
5

 

 

 

 

 

А. 16;                                     В. 10;                                     С. 7;                            Д. 2,5;

 

 1. АВС үшбұрышының қабырғалары 15 см, 12см және 9 см. Үлкен қабырғаға қарсы жатқан бұрышын табыңдар:

А. 600 ;                                   В. 300 ;                                   С. 1200 ;                     Д. 900 ;

 

 1. Ромбының диагональдары α мен . Бұрыштарын табыңдар:

А. 60 0; 120 0;                         В. 90 0; 90 0;                           С. 30 0; 150 0;             Д. 45 0; 135 0;

 

 

 

 

Геометрия  ҮІІІ сынып

Тест №3   Косинустың, синустың, тангенстің анықтамалары.

Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдіктер.

Синустар және косинустар теоремалары.

Тест жауаптары.

 

І – нұсқа.                                                  ІІ – нұсқа.

 1. В 1. А
 2. С 2. С
 3. Д 3. С
 4. Д 4. Д
 5. Д 5. А
 6. А 6. В
 7. 7. А В
 8. В 8. Д
 9. С 9. А