Она Ватаним

 Мавзу:  Она Ватаним

 

Мақсад:   Ўқувчиларга Ватан ,Мухаббат, фахр тушунчасининг маъносини ёритиш орқали ватанга бўлган фахланиш туйғусини ошириш

Матнни муҳокама қилиш орқали,  тинглаш, саволларга аниқ жавоб бериш,  ўз фикрини эркин баён қилишга ўрганиш.

 

 

Кутиладиган натижа:

Болаларнинг ватанга бўлагн мухаббатини кенгайтириш, ўқувчиларга  “Ватанпарвар “ тушунчасининг маъносини ёритиш орқали Ватанга бўлган фахрланиш туйғусини ошириш

 

 

Дарснинг бориши Вақти Ўқитувчи ҳаракати Ўқувчилар ҳаракати
   

 

 

3 мин

Синфда психологик вазиятни ростлаш.

Ақлий ҳужум: саволлар:

Шодлик даврасини қуриш

Хайрли кун!  Ҳар доим юзингиздан кулги аримасин! Ҳақиқий инсон бўлинг! Ота-онангиз орзу  қилганидек  мехрибон, жонкуяр фарзанд бўлинг! Қалбингиз тоза бўлсин!Оллохнинг нури ёғилсин!

 

 

Ўқувчилар  берилган саволларга ўз сўзлари билан жавоб берадилар.

Ватанпарварлик ҳақида мақоллар ва улуғ инсонларнинг фикрларини айтадилар. Ўз фикрларини билдирадилар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

•       Луғат иши

•       Ватанпарвар – ўз ватанини, халқини чексиз    севувчи, ватан манфаатлари учун жонбозлик кўрсатувчи.

 

Очиқ саволлар:

Ватан деганди қандай тушунасиз?

Сизнинг Ватанингиз қаер?

Бизнинг пойтахтимиз қандай?

Президентимиз ким?

Давлатимиз рамзларига нималар киради?

Ватанпарвар деган сўз қандай маънони билдиради?

Сиз ўз ватанигизни севасизми ?

Ватан ҳақида қандай мақоллар биласиз?

 

             Луғат сўзи

Аждодларимиз -насл-насб ота-боболар

Фахрланиш-бирор нарса ёки эришилган ютуқ туфайли мамнун бўлган

Сарфлаш- ҳаракат чиқим қилмоқ,ишлатмоқ, кетказмоқ

тенг ҳуқуқли-бирор иш қилиш ҳуқуқига эга бўлган , ҳақли

Аҳил-бир ёқадан бош чиқарган , бир жон тан тотув, иноқ

 кўз қорачиғи- кўзга иссиқ кўринмоқ

Иқтидор- куч қудрат, қодирлик , қодир

 

Матнни диққат билан тингланг.

Матнга сарлавҳа қўйинг

 

Бу сўз ҳамма ҳалқлар учун азиз . Ҳар бир ҳалқ яшайдиган жой уларнинг она, ватанидур. “Ватан” атамаси арабча сўз бўлиб , она юрт маъносини билдиради .

Ватан она каби ягона , муқаддас . Қозоғистон аждодларимиз умр кечирган, биз туғилиб, униб – ўсаётган диёр.Биз ўз ватанимизни севамиз,у билан фахрланамиз. Ватанимизда барча халқлар тенг ҳуқуқли . Улар бир-бирлари билан дўстона мунасабатта , аҳил яшайдилар ,

Ватан мухаббат , унинг кўз қорачиғидай асраш бор куч ва иқтидорини унинг ободлиги йўлида  сарфлаш-ватанпарварликдур.                                                                                                                                             

1.Ватан ҳақиди намалар билиб олдингиз?

2.Ватанимиз ҳақидачи ?

3.Сиз ватан учун нима қила оласиз ?

4“Ватан” атамаси  қандай маъносини билдиради ?

5. Ватанимизда барча халқлар  қандай яшайди ?

6.Ватанпарварлик дегани нима ?

 

 

 

 

  10 мин Сочма сўзлардан иборат бўлган мақолларни тўғри жойлаштиринг ва мавзуга оид мақолни топинг

•       1)Яхшига ёндош, ёмондан қоч.

•       2)Ёзнинг мевасиқиш хазинаси.

•       3)Иш иштаҳа очар,дангаса ишдан қочар.

•       4) Ватанинг тинчсен тинч.

•       5) Она юртинголтин бешигинг.

•       2-топшириқ “Анаграмма”

1.Арнитпбулбулпролджчаманнипавқфъсеварйцукенодамячсмитдватаннитьбюэждлсеваргнекуцу

2.йцуквпватансизгшлдхфқводамфқвапрбюўрмонсизячсмтиьбулбултимаснгў

Ҳаётий саволлар :
1.Ватанпарварлик инсонда кандай пайдо бўлади?
2.Инсондаги қандай хаттиҳаракатлар ватанга хизмат қилишни  билдиради?
3.
Ватанга хизмат қилиш учун асосий
фазилатларни санаб ўтинг.

4 Сиз ўзингизни ватанпарвар деб
ҳисоблайсизми? Нима учун

Саволларга жавоб берадилар.

Ёзувчиларнинг хикматли сўзларини айтадилар.

  14 мин

 

 

 

 

 

Саволга оғзаки жавоб берадилар.

Мақоллар айтишади.

«Атамекен» қўшиғи куйланади.

Уй вазифаси 1 мин Ватан ҳақида 4 та  мақол ёд олиб келиш

 

Кундаликка уй вазифасини ёзиб оладилар