Тест материалдары 10 сынып

Тест материалдары 10 сынып

Информатика

 

 1. Программа жасаудың қандай кезеңінде синтаксистік қателер табылады және түзетіледі?

A) Есептің қойылымы.   B) Программаны компьютер тіліне аудару (трансляция).    C) Программа жұмысының нәтижелерін талдау.

D) Сүйемелдеу.   E) Есепті алгоритмдеу.

 2. Мультимедиа деген не?

A) Windows 95 жүйесінде жұмыс істейтін, дыбыстық және текстік файлдар құруға арналған арнайы жабдық

B) Дыбыстық мәліметтер алу мүмкіндігін беретін арнайы жабдық

C) Компьютерлер арасында байланысты жүзеге асыру

D) Дыбыс, графика, анимацияны, текст қолдана отырып, динамикалық түрдегі бейнелер мен дыбыстық мәліметтер алу мүмкіндігін беретін арнайы жабдық

E) Windows жүйесінде жұмыс істейтін, дыбыстық және текстік файлдар құруға арналған арнайы жабдық

 3. MS Excel-де ∑ пернесінің атқаратын қызметі:

A) Диаграмма шеберін іске қосу   B) Функция енгізу   C) Көбейту

D) Автоқосынды   E) Бөлу

 4. Кез келген мәліметтер базасының негізгі объектісі:

A) Кесте (Таблица)   B) Сұраныс (Запрос)   C) Қалыптар (Формы)

D) Макростар  E) Есептер (Задачи)

 5. Өріс дегеніміз не?

A) Желіге кіру үшін пайдаланушы енгізуге тиіс код

B) Файл жазбасының дербес мағынасы бар қызметтік бөлігі, яғни кесте түріндегі мәліметтер базасының бір бағанасы

C) Файлдағы өзгерістер мен хабарлар сияқты әрекеттер тізімі

D) Өңделетін ақпараттарды сақтауға арналған арнайы бөлік

E) Операторлық сызба

 6. ТСР дегеніміз:

A) Қолданбалы хаттама   B) Каталог тізбегі   C) Желілік деңгейінің    аттамасы, информацияның қайда берілгенін анықтайды

D) Файлдарды беру қызметінің хаттамасы

E) Транспорттық дейгейінің хаттамасы, информацияның беруін басқарады

 7. Сұраныстың ерекшелігі неде?

A) Арнаулы безендіру элементтері бар   B) Негізгі кестелердегі мәліметтердің негізінде уақытша қорытынды кесте құрады

C) Операцияларды автоматтандырады   D) Мәліметтер базасының құрылымын анықтайды   E) Қолданушыға тек толтыруға рұқсат етілген өрістерді толтыру құралдарын ұсынады

 8. Бақылаушы және шапшаң жад арасында деректерді тасымалдау магистралы:

A) бақылаушы   B) карта   C) плата   D) слота   E) шина

 9. 1Кбайт:

A) 1024 бит.   B) 1000 байт.   C) 1024 байт.   D) 8 Мбайт.   E) 1000 бит.

10. Информацияның қасиеттері:

A) дәлдігі, толықтығы, қажеттілігі, бағалығы, түсініктілігі, анықтылығы

B) нұсқалығы, жуықталуы, дер кезінде алу мүмкіндігі   C) көріктілік, толық түсті, ұстамды, оқшауланған   D) толықтығы, қажеттілігі, нұсқалығы

E) толықтылық, сыйымдылық, ерекшеленуі

11. End пернесінің атқаратын қызметі:

A) Меңзерді (курсорды) жолдың соңына орналастыру.   B) Меңзерді (курсорды) экранның оң жақ бұрышына орналастыру.   C) Меңзерді (курсорды) құжат соңына орналастыру.   D) Меңзерді(курсорды)  жолдың басына орналастыру.   E) Меңзерді (курсорды) құжат басына орналастыру.

12. MS Access. МЕМО өрiсiндегi деректер мазмұны:

A) Анықталмаған ұзындықтағы символдар тізбегі.   B) Есептеулердi қажет етпейтiн текст немесе сандар.   C) Мүмкiн мәндердiң бiрi бар логикалық мәндер.   D) MS Access кестесiне енгiзiлген немесе байланысқан объект.

E) Есептеулердi өткiзу үшiн қолданылатын сандық мәлiметтер.

13. Берілген ондық санды екілік санау жүйесіне келтіру ережесін табыңыз:

A) Ондық санды екілік санға келтіру үшін оның өзін 2-ге, бөліндіде 1 қалғанша бөлу қажет. Одан кейін барлық қалдықтарды соңғы бөліндіден бастап кері ретпен жазады.

B) Ондық санды екілік санға келтіру үшін оның өзін және алынатын қалдықтарды 2-ге, бөліндіде 1 қалғанша бөлу қажет. Одан кейін барлық қалдықтарды соңғы бөліндіден бастап кері ретпен жазады.

C) Ондық санды екілік санға келтіру үшін оның өзін және алынатын қалдықтарды 10-ға, бөліндіде 1 қалғанша бөлу қажет. Одан кейін барлыққалдықтарды соңғы бөліндіден бастап кері ретпен жазады.

D) Ондық санды екілік санға келтіру үшін оның өзін 10-ға бөліндіде 1 қалғанша бөлу қажет. Одан кейін барлық қалдықтарды соңғы бөліндіден бастап кері ретпен жазады.

E) Ондық санды екілік санға келтіру үшін оның цифрларын 2-ге, бөліндіде 1 қалғанша бөлу қажет. Одан кейін барлық қалдықтарды соңғы бөліндіден бастап кері ретпен жазады.

14. Реляциялық мәліметтер қоры дегеніміз не?

A) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты екі объектке ғана қатысты информацияны қамтитын болса.

B) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты бір объектке ғана қатысты информацияны қамтитын болса.

C) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты бірнеше объектке қатысты информацияны қамтитын болса.

D) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба кез келген объектке ғана қатысты информацияны қамтиды.

E) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты үш объектке ғана қатысты информацияны қамтитын болса.

15. Пакеттердің қайсысы деректер базасымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретіндігін көрсетіңіз:

A) Math Lab.   B) MS Word.   C) MathCAD.   D) Блокнот.   E) MS Access.

16. MS Access. Төменде қандай мысал өсу бойынша сұрыпталған?

A) Ландыш,Роза,Гвоздика,Астра   B) 12,144,245,53,94   C) $10,$25,$35,$50

D) 10.09.98, 02.10.95, 02.11.94, 14.12.99   E) Яма,Тина,Овраг,Камень,Берег

17. Операциялық жүйе дегеніміз не?

A) Компьютердегі мәліметтерді көшіретін, өшіретін, орнын ауыстыратын, қағазға шығаратын және оларды жаңадан жасайтын программа

B) Компьютердегі мәліметтерді өңдеу ісін жүргізуге арналған программа

C) Компьютердің сыртқы құрылғыларын басқару ісін атқаратын программалық жүйе

D) Компьютер мен адамдар арасында қарым-қатынасты ұйымдастыратын программалар тобы

E) Компьютерде әр түрлі есептер шығару үшін программалар жасауға арналған жүйе

18. Деректер базасы – бұл:

A) Сыныптау және кодтау жүйелерінің көрсеткіштер, құжаттар жиынтығы.

B) Ақпарат сақтауға арналған ұйымдастырылған құрылым.

C) Объектіні, құбылысты, процесті суреттеуге арналған бағдарламалық және тілдік құралдар жиынтығы.

D) Объектінің физикалық құрылымы.

E) Деректерді ұйымдастырудың және пайдаланудың функционалдық

аспектісін бейнелеуді жинақтап пәндік аймақ пен олардың байланысын формалды көрсетеді.

19. Жедел (оперативтік) жад дегеніміз не?

A) Белгілі бір уақытқа дейін мәліметтерді сақтай электрондық ұяшықтар жиыны.  B) Ақпаратты сақтайтын қатты дискінің ерекше бір бөлігі

C) Компьютер жұмыс істеп тұрған уақытта мәліметтерді сақтай алатын электрондық ұяшықтар жиыны  D) Ақпаратты өңдейтін қатты дискінің ерекше бір бөлігі   E) Компьютер  мәліметтерін сақтайтын электрондық ұяшықтар жиыны

20. 256 символдан тұратын информация мөлшерінің біреуін кодтау үшін қандай бірлік қолданылады?

A) 7 бит   B) 4 бит   C) 1 байт   D) 1 бит   E) 1 Кбайт

21. Бит дегеніміз не?

A) Бір символды кодтауға арналған сегіз разрядтық екілік код.

B) Латын алфавитінің символы.   C) 8 байт.   D) Кез келген хабардың ақпараттық көлемі.   E) Екілік алфавиттің екілік белгісі.

22. Операциялық жүйе қалай жіктелмейді?

A) Атқаратын қызметі бойынша.   B) Операциялық жүйенің басқаруымен бір мезгілде орындалатын үрдістер саны бойынша.   C) Жадыда алып отырған көлемі бойынша.   D) Интерфейс бойынша.

E) Бір мезгілде жұмыс істеп отырған пайдаланушының саны бойынша.

23. Access-те кесте өрістерін белгілеу аймағы дегеніміз не?

A) Жолды толығымен белгілеуге мүмкіндік беретін, тышқанмен байланысты жылжымалы белгі.   B) Жолды толығымен белгілеуге арналған екі перне мен жүгіртпесі бар объект;

C) Кестедегі бағана тақырыбы аймағы. Осы жерде тышқанды шерткенде, бағана толығымен белгіленеді;   D) Объектпен байланысқан меню;

E) Бағананы толығымен белгілеуге мүмкіндік беретін, тышқанмен байланысты жылжымалы белгі.

24. 110010011001 екілік саны сегіздік санау жүйесінде қалай жазылады?

A) 6231   B) 6241   C) 5324   D) 5347   E) 6213

25. Компьютердің жұмыс өнімділігін қандай негізгі факторлар анықтайды:

A) Бейне адаптердің мүмкіндік ќабілеті   B) Бейне зерде көлемі, микропроцессордың тактілі жиілігі

C) Микропроцессор разряды және видеоадаптердің мүмкін болатын түстерінің саны   D) Разрядтылық және микропроцессордың тактілі жиілігі    E) Микропроцессор разряды, бейне адаптердің мүмкіндік қабілеті