СӨЙЛЕУ ережелері

С Ө Й Л Е У   

Е Р Е Ж Е Л Е Р І

 

  • ДАУСЫҢДЫ ҚАТТЫ ШЫҒАРЫП, ДӘЛ ЖӘНЕ МӘНЕРЛІ СӨЙЛЕ
  • БАРЛЫҚ СӨЗДЕРДІ АНЫҚ, ДҰРЫС АЙТ
  • СӨЙЛЕУ АЛДЫНДА АУЫЗБЕН ТЕРЕҢ ДЕМІҢДІ АЛ
  • ӘР СӨЗДЕГІ ЕКПІНДІ ДАУЫСТЫ ДЫБЫСТЫ БӨЛІП, АНЫҚ АЙТ
  • ӨЗ ОЙЫҢДЫ ОЙЛАНЫП АЙТ
  • СӨЙЛЕГЕНДЕ СЫБЫРЛАМА ЖӘНЕ ТЫМ ҚАТТЫ СӨЙЛЕМЕ
  • СӨЗДЕР АРАСЫНДАҒЫ ҮЗІЛІСТІ ҚАТАҢ САҚТА
  • СӨЙЛЕМДЕГІ ДҰРЫС ҚҰРЫЛЫМДЫ САҚТА
  • ӘР КЕЗДЕ ЖӘНЕ ӘРҚАШАН АСЫҚПАЙ, САЛМАҚПЕН СӨЙЛЕУ КЕРЕК
  • СӨЙЛЕУШІНІ МҰҚИЯТ ТЫҢДАП, АСЫҚПАЙ ЖАУАБЫҢДЫ ҚАЙТАР