8 — сынып. І жартыжылдық.  І нұсқа.

8 — сынып. І жартыжылдық.

 І нұсқа.

 

 1. Санау жүйелері қандай топтарға бөлңнеді?
 2. Технологиялық және портативті
 3. Коммуникативті және консперативті
 4. Жүйелілік және жүйесіздік
 5. Орындалатын және орындалмайтын
 6. Позициялық және позициялық емес
 7. Позициялық емес санау жүйесінде қандай санау жүйелері қолданылады?
 8. Гректік
 9. Арабтық
 10. Римдік
 11. Византиялық
 12. Македониялық
 13. Позициялық санау жүйесінде қандай санау жүйелері қолданылады?
 14. Гректік
 15. Арабтық
 16. Римдік
 17. Византиялық
 18. Македониялық
 19. Санның цифрына бөлінетін позицияны не деп атайды?
 20. Салмақ дәрежесі
 21. Логика
 22. Разряд
 23. Екілік сан
 24. Белгісіз сан
 25. Екілік жүйеде кез-келген 0 мен 1 цифрларының көмегімен жазылаған сан….деп аталады
 26. Бірлік сан
 27. Айнымалы сан
 28. Тұрақты сан
 29. Екілік сан
 30. Нөлдік және бірлік сан
 31. Екілік санның әрбір разрядын қалай атаймыз?
 32. Байт
 33. Бит
 34. Кбт
 35. Мбт
 36. Гбт
 37. Ондық санау жүйесінде қандай сандар тізбегі қолданылады?
 38. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
 39. 1, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
 40. 1,2,3,4,5,6,7,8,А,В
 41. Ғ,Н,8,7,6,5,4,3,2,1
 42. 1,2,3,4,5,9,8,7,6
 43. Оналтылық санау жүйесінде қолданылатын сандар мен әріптер тізбегін көрсетіңдер?
 44. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,А,В,С,D
 45. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,А,В,С,D,F
 46. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,А,В,С,D,F
 47. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,А,В,С,F,G
 48. Ешқайсысы дұрыс емес
 49. Адам ойлауының түрлері мен заңдары туралы, онің ішінде дәлелдеуге болатын пікірлердің заңдылықтары туралы ғылымды….деп атаймыз
 50. Философия
 51. Филология
 52. Логизм
 53. Логика
 54. Дебат
 55. Жалған немесе ақиқат болуы мүмкін қандай да бір пайымдауды….деп атаймыз
 56. Болжам
 57. Пікірталас
 58. Кілттік сөз
 59. True/false
 60. Пікір
 61. Егер пікір айтылған ой объектілерінің кез-келгені үшін рас болса, онда пікір…..деп аталады
 62. Жалған
 63. Өтірік
 64. Шын
 65. Рас
 66. Ақиқат
 67. Логикалық операцияның кестелік түрде ұсынылуы…деп аталады
 68. Кестелік процессор
 69. Ақиқаттық кесте
 70. Жалғандық кесте
 71. Логикалық жалғаулар кестесі
 72. Логикалық операциялар
 73. Конюкция дегеніміз….
 74. А және В жалғауларының логикалық айырмасы
 75. А және В жалғауларының логикалық қосындысы
 76. А және В жалғауларының логикалық бөліндісі
 77. А және В жалғауларының логикалық жалғануы
 78. А және В жалғауларының логикалық көбейтіндісі
 79. Дизъюнкция дегеніміз….
 80. А және В жалғауларының логикалық көбейтіндісі
 81. А және В жалғауларының логикалық айырмасы
 82. А және В жалғауларының логикалық қосындысы
 83. А және В жалғауларының логикалық бөліндісі
 84. А және В жалғауларының логикалық жалғануы
 85. А айтылымына ЕМЕС шылауын қосу…деп аталады
 86. Логикалық қосу
 87. Логикалық терістеу
 88. Логикалық бөлу
 89. Логикалық жалғау
 90. Барлығы дұрыс
 91. ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ; ЕМЕС шылаулары…деп аталады
 92. Компьютердің логикалық элементтері
 93. Басқаруға арналған шылаулар
 94. Логикалық терістеулер
 95. Жолдық операторлар
 96. Ешқайсысы дұрыс емес
 97. Компьютердің регистрлерінде екілік кодтың бір разрядын жадыда сенімді сақтау үшін кеңінен қолданылатын электрондық схема…деп аталады
 98. Тригер
 99. Q-сигналдар
 100. Разрядтар
 101. Кернеулер
 102. Тораптар
 103. Екілік сандарды қосуды орындайтын электрондық логикалық схема….деп аталады
 104. Біріктіргіш
 105. Қосындылауыш
 106. Жылжытпаш
 107. Домендік адрестер
 108. Каузалды схема
 109. Жеке адамның пайдалануына арналған компьютерді…деп атайды
 110. Дербес компьютер
 111. Ноутбоук
 112. Винчестер
 113. ДОС
 114. LINUX
 115. Ақпаратты іздеуге, жинауға, сақтауға, өңдеуге және сандық пішімде пайдалануға арналғаны құрылғы…
 116. Процессор
 117. Компьютер
 118. Маршрутизатор
 119. Модем
 120. Сигнализатор
 121. Дербес компьютер құрауыштарын көрсет:
 122. Жүйелік тақша, принтер, сканер
 123. Винчестер, СД-РОМ
 124. Плотер, монитор, сканер, принтер
 125. Жүйелік тақша, процессор, жад, қатқыл диск, СД-ром, бейнеадаптер, монитор
 126. Барлығы дұрыс
 127. Жұйелік тақша қызметін көрсет:
 128. Тоқпен тоқректендіреді
 129. Басты бөлшек, барлық құрылғылар оған жалғасады және ол арқылы басқарылады
 130. Бағдарламалық жасақтаманы сақтап отыруға арналған
 131. Стектарды басқарады
 132. Тек жедел жадпен жұмыс жасайтын құрылғы
 133. Процессор не қызмет атқарады?
 134. Микросхема программалық жасауының командаларын орындайды
 135. Винчестерге жазылған программаларды орындайды
 136. Жедел жадпен басқарады
 137. Аналық тақшаның жұмысын тоқтатуға арналған
 138. Ешқайсысы дұрыс емес
 139. Жедел жад қызметін ата?
 140. Процессор өңдеу барысында пайдаланатын барлық бағдарламалар мен деректер жазылатын негізгі жад
 141. Процессор өңдеу барысында Винчестерге жазатын және барлық ақпаратты сақтауға арналған құрылғы
 142. Процессоға тікелей деректер жазады
 143. Барлық деректерді сақтайтын жад
 144. Бар уақытта жұмыс жасайтын құрылғы
 145. Монитор не қызмет атқарады?
 146. Барлық ақпаратты экраннан көрсетуге арналған
 147. Тек қажетті ақпаратты көрсететін құрылғы
 148. Берілгендерді баспаға беретін құрылғы
 149. Мәліметтерлі енгізу құрылғысы
 150. Микросхема жұмысын басқарады
 151. Деректерді сақтауға арналған ішкі жад ұяшықтары…
 152. Жад регистрлері
 153. Ішкі жад
 154. Сыртқы жад
 155. Процессор
 156. Кэш-память
 157. Компьютердің барлық құрылғыларының жұмысын басқаруға арналған арнайы программа…деп аталады
 158. Командалық жүйе
 159. Сызбалық жүйе
 160. Графикалық жүйе
 161. Операциялық жүйе
 162. Жедел жад регистрлерінің жүйесі
 163. Компьютер мен адам арасындағы қатынсты…деп атайды
 164. Интерфейс
 165. Линукс
 166. ДОС
 167. Жедел жады
 168. Каузалды схема
 169. Интерфейс түрлерін ата
 170. Бір міндетті және көп міндетті
 171. Терезелік және командалық
 172. Системалық және антисистемалық
 173. Кенарналық және жүйелік
 174. Барлығы дұрыс емес
 175. Келесі берілгендердің қайсысы ОЖ болып табылады
 176. Visual Basic, Linux
 177. Operate system, OZU
 178. Windiws, UNIX
 179. 3D MAX, Macromedia Flash
 180. Delphi, Java, Opera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — сынып. І жартыжылдық.

ІІ нұсқа.

 1. Windows терезесі – бұл ….
 2. Ішкі және сыртқы құрылғылармен жұмыс істеуге арналған Тапсырмалар үстелі терезесі
 3. Бағдарламалар және құжаттармен жұмыс істеуге арналған Жұмыс үстелі терезесі
 4. Басқарушы құралдар жинағы бар бағдарламалар және құжаттармен жұмыс істеуге арналған терезе
 5. Басқарушы құралдар жинағы Бас мәзір терезесі
 6. Ешқандай
 7. Нысанның мәтінмәндік мәзірін қалай шақыруға болады?
 8. Тінтуірдің сол жақ батырмасымен нысанды шертіп
 9. Тінтуірдің ортадағы батырмасымен нысанды шертіп
 10. Тінтуірдің сол жақ батырмасымен нысанды екі рет шертіп
 11. Тінтуірдің оң жақ батырмасымен нысанды екі рет шертіп
 12. Тінтуірдің оң жақ батырмасымен нысанды шертіп
 13. Интерфейс термині…деп түсіндіріледі
 14. Сызбалық ақпаратты сақтау құрылғысы
 15. Пайдаланушымен сұхбатты қамтамасыз етуге арналған бағдарламалық ортаның сыртқы көрінісі
 16. Бір каталогтағы файлдар жиынтығы
 17. Мәтіндік өндегіштің баспа құрылғысымен байланыс
 18. Құралдар жиынтығы
 19. Windows ОЖ-де жұмысты дұрыс аяқтау үшін..
 20. Бағдарламаның барлығын жауап өшіру батырмасын басу қажет
 21. Бастау мәзірінен өшіру әмірін таңдау керек
 22. Power батырмасын компьютерді өшіру керек
 23. Бағдарламаның бәрін жауып, Бастау әмірін таңдау және Өшіру батырмасын басу қажет
 24. Барлығы дұрыс

 

 1. Төртбұрышты жақтаулармен шектелген аймақты….деп атаймыз
 2. Қоршаулар
 3. Жақтаулар
 4. Терезе
 5. Есік
 6. Тінтуір
 7. UNIX ОЖ қандай ОЖ болып саналады?
 8. Көпміндетті
 9. Бірміндетті
 10. Үшміндетті
 11. Командалық интерфейсті
 12. Жалғызміндетті
 13. Windows ОЖ-де басқару панелін іске қосу жолын көрсетіңдер
 14. Пуск – Настройка – Найтти – Панель управления
 15. Пуск – Панель управления
 16. Пуск – Программы – Панель управлени
 17. Пуск – Настройка – Панел управления
 18. Пуск – Выполнить — Настройки
 19. Уақытты және мерзімді баптауға арналған таңбаша қалай аталады?
 20. Дата/Время
 21. Время/Дата
 22. Время/Настройки
 23. Дата/Изменить
 24. Барлығы дұрыс емес
 25. Жұмыс үстелінің фондық суретін Бас мәзір арқылы өзгерту үшін орындалатын командалық тізбек:
 26. Пуск – Настройка – Панель управления – Оформление и темы – Изменить фоновый рисунок рабочего стола
 27. Жұмыс үстелі – Тінтуірдің оң жақ батырмасы – Мәтінмәндік менюден Свойства командасы – баптау терезесі – қажетті сурет
 28. Пуск – Программы – Стандартные – Оформление и темы – баптау терезесі
 29. Пуск – Файлы и папки – Настройка рабочего стола
 30. Ешқайсысы дұрыс емес
 31. Windows оқиғаларына дыбыс тағайындау қандай әмірлер арқылы орындалады?
 32. Пуск – Настройка – Панель управления – Звук, речь и аудиоустройства
 33. Пуск – Настройка – Звуковые эффекты
 34. Жұмыс үстелінен мәтінмәндік мәзірден Свойства командасы – Звук и звуковые устройства
 35. Басқару панелінен – Дыбыстық файлдарды баптау
 36. Ешқайсысы дұрыс емес
 37. Жұмыс үстелінің түрін өзгерту командаларын көрсетіңдер:
 38. Жұмыс үстелі – тінтуірдің сол жақ батырмасы – Свойства экрана
 39. Настройка – Панель управления – Оформление и темы — Экран
 40. Пуск – Программы – Свойства экрана
 41. Пуск – Настройка – Оформление и темы – Свойства экрана
 42. Ешқайсы емес
 43. Қыстырманы (заставка) қалай орнатамыз?
 44. Чарльз Беббидж
 45. Пол Аллен
 46. Билл Гейтс
 47. Томас Кнол
 48. Джон Петерсон
 49. Қыстырманы (заставка) қалай орнатамыз?
 50. Ттінтуірдің сол жақ батырмасы – Свойства экрана
 51. Пуск – Программы – Свойства экрана
 52. Пуск – Настройка – Оформление и темы – Свойства экрана
 53. Настройка – Панель управления – Оформление и темы – Экран — Заставка
 54. Ешқайсы емес
 55. Файлдарды Пуск меню арқылы іздеу қалай орындалады?
 56. Пуск – Настройка – Найти – Файлы и папки
 57. Пуск – Программы — Найти – Файлы и папки
 58. Пуск – Найти – Файлы и папки
 59. Пуск – Найти – программы и програмные файлы
 60. Ешқайсысы емес
 61. Нысанның лақабын қалай жасау керек?
 62. Нысан үстін тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіп, Лақап жасау әмірін таңдау қажет
 63. Нысан үстін тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіп, пайда болған мәзірда сипаттар әмірін таңдау қажет
 64. Нысан үстін тінтуірдің оң жақ батырмасымен екі рет шерту қажет
 65. Тапсырмалар үстелінде тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіп, Жаңа мәзірдегі Лақап әмірін таңдау қажет
 66. Барлығы дұрыс
 67. Қалтаны немесе файлды дискетке тез көшіру үшін мына әрекеттерді орындау қажет:
 68. Тінтуірдің оң жақ батырмасымен керекті файлды ерекшелеу, және мәтінмәндік мәзірде Жіберу – Хат алушы әмірін
 69. Тінтуірдің оң жақ батырмасымен керекті файлды ерекшелеу, және мәтінмәндік мәзірде Көшіру – 3,5 алмалы дискі А әмірін
 70. Тінтуірдің оң жақ батырмасымен керекті файлды ерекшелеу, және мәтінмәндік мәзірде Жіберу – 3,5 алмалы дискі А әмірін
 71. Тінтуірдің оң жақ батырмасымен керекті файлды ерекшелеу, және мәтінмәндік мәзірде Жөнелту – CD-ROM әмірін
 72. Ешқайсысы дұрыс емес
 73. Әр жерде орналасқан бірнеше файлды … ерекшелеуге болады
 74. Shift пернесін басып тұрып әрбір файлды тінтуірмен шерту
 75. Ctrl пернесін басып тұрып әрбір файлды тінтуірмен шерту
 76. Бірнеше файлды және Shift пернесін басып тұрып соңғы файлды тінтуірмен шерту
 77. Бірінші файлды және Ctrl пернесін басып тұрып соңғы файлды тінтуірмен шерту
 78. Ешқайсысы емес
 79. Бас мәзірдегі Іздеу әмірі файлды … бойынша табуға мүмкіндік береді
 80. Тек қана файлдың атауы бойынша
 81. Атауы, мәліметтер немесе әзірленген күні бойынша
 82. Тек файлдың толық атауы бойынша
 83. Файлдың мәліметтері бойынша
 84. Ешқайсысы емес
 85. Файлдардар мен қапшықтар себетте қанша уақыт тұра алады?
 86. Пайдаланушы оны өзі жойғанша
 87. 1 күн
 88. Жарты жыл
 89. Бір апта
 90. 8 ай
 91. Жетектегіш .. үшін қызмет етеді
 92. Тек қана дискілермен жұмыс істеу және файлдарды жою
 93. Файлдар мен қапшықтарды жылжыту, көшіру, қайта атау және іздеу
 94. Тек қана файлдар мен қапшықтардың атауын өзгерту
 95. Тек файлдар мен қапшықтарды іздеу
 96. Ешқайсысы дұрыс емес
 97. Қапшық жойылған кезде ондағы мәліметтер жойылады ма?
 98. Жоқ, бірақ, бірінші каталог жойылады
 99. Жоқ, тек бірінші жазылған файл жойылады
 100. Жоқ
 101. Ия
 102. Ешқайсысы дұрыс емес

 

 1. Қапшық – бұл….
 2. Пайдаланушының сызбалық тілдесуіндегі бағдарламалар мен файлдарға арналған сауыт
 3. Файлдар мен қапшықтарды орналастыруға арналған сауыт
 4. Каталогтар тармағы
 5. Файлдар реттегіші
 6. Ешқайсысы дұрыс емес
 7. Файлдар атауының ұзындығы…бола алады
 8. 2-ден 187 – ге нышанға дейін
 9. Бос орынды қамтығанда 1-ден 255-ке дейін
 10. Нышандар саны шектелмеген
 11. 3-тен кем емес
 12. Ешқайсысы емес
 13. Жетектегіш бағдарламасының сол жақ үстеліндегі қапшықтың жанындағы «плюс» деген таңбасы…білдіреді
 14. Қапшықта тек қана файлдар бар
 15. Қапшықта қазіргі сәтте бейне бетте бейнеленбеген ішкі каталогтар бар
 16. Қапшықта ішкі каталогтар жоқ
 17. Қапшықта бары Жетектегі терезесінің оң жақ бөлігінде бейнеленген
 18. Ешқайсысы емес
 19. Файл белгішесін тінтуірдің оң жақ батырмасымен С: дискі ішінде бір қапшықтан екіншісіне апардыңыз. Қандай әрекет орындалады?
 20. Лақап жасау
 21. Файлды қайта атау
 22. Файлды жылжыту
 23. Файлды көшіру
 24. Ешқайсысы дұрыс емес
 25. Қапшықтар….арналған
 26. Файлға оңай қатынауды және өзара байланысты файлдарды орналастыруды ұйымдастыруға
 27. Файлдарды жалғастыра жоюға
 28. Онша үлкен емес құжаттарды әзірлеуге, қарап шығуға, өңдеуге
 29. Көлемді құжаттарды пішімдеуге және сақтауға
 30. Барлығы дұрыс
 31. Файлдың көшірмесін басқа атпен немесе басқа орында сақтау үшін…әмірін таңдау керек
 32. Ағымдағы бағдарламаның Өңдеу мәзірі – көшіру
 33. Ағымдағы бағдарламаның құралдар мәзірі — Ауыстыру
 34. Ағымдағы бағдарламаның Файл мәзірі – Сақтау
 35. Ағымдағы бағдарламаның Файл мәзірі – Басқаша сақтау
 36. Барлығы дұрыс
 37. Файл – бұл …
 38. Амалдық жүйедегі жүйелік аймақ
 39. Пайдаланушы қолданбайтын дискінің немесе басқа машиналық тасымалдаушының бөлігі
 40. Дискідегі немес басқа ақпарат тасымалдаушыдағы атау берілген аймақ
 41. Ақпараттың кез – келген типі сақталатын дискінің немесе басқа машиналық тасымалдаушының бөлігі
 42. Ешқайсысы дұрыс емес
 43. Windows амалдық жүйесінде файлдың белгіленуі қандай бөліктерден тұрады?
 44. Атауы, кеңейтімі, үйшік атауы
 45. Атауы және кеңейтімі
 46. Атауы
 47. Атауы және үйшік атауы
 48. Барлығы дұрыс
 49. Windows – та файлға қандай атау беруге рұқсат етілген?
 50. Нышандар саны шектеусіз кез — келген
 51. Тек латын әріптерімен ғана берілген кез — келген
 52. 255-нышаннан асатын кез — келген
 53. 255-нышаннан аспайтын кез – келген
 54. Барлығы дұрыс

 

 

Жауаптар 1 жартыжылдық тест 8 сынып

І нұсқа ІІнұсқа
1. Е С
2. С Е
3. Б Б
4. С Д
5. А С
6. Б А
7. А С
8. Б А
9. Д А
10. Е А
11. Е Б
12. Б А
13. Е Д
14. С С
15. Б А
16. А С
17. А Б
18. Б Б
19. А А
20. Б Б
21. Д Д
22. Б Д
23. А Б
24. А Б
25. А С
26. А А
27. Д Д
28. А С
29. А Д
30. А С

 

 

8 — сынып. І жартыжылдық.

ІІІ деңгей. І нұсқа.

 

 1. Лақап – бұл…
 2. Компьютерде немесе желіде қатынауға болатын кез – келген элементке сілтеме*
 3. Бірден бірнеше файлды немесе қапшықты көшіруге мүмкіндік беретін бағдарлама
 4. Жетектегіш терезесіндегі файлдардың ұсынылу пішімін басқаратын мәзір әмірі
 5. Файлдың иеарархиялық құрылымын бейнелейтін бағдарлама
 6. Ешқайсысы емес
 7. Аралық сақтағыш – бұл …
 8. Windows-тың кез – келген қосымша бағдарламалары үшін бір мезгілде қатынас құруға болатын жады аймағы*
 9. Бағдарлама мен жүйені байланыстыруды қамтамасыз ететін арнайы аймақ
 10. Қосымша бағдарламалар арасында мәліметтер алмасу реті
 11. MS Word қосымша бағдарламасы терезесіндегі жұмыс аймағы
 12. Пернетақтамен басқаратын терезе
 13. Берілген жазбалардың қайсысы файлдың атауы бола алады?
 14. <abc.doc
 15. :abcd.doc
 16. ?ddoc
 17. doc*
 18. ter.doc
 19. Себеттен қайта қалпына келтірілген файл қайда орналасады?
 20. Бастапқы тұрған орнына*
 21. Негізгі каталогта
 22. Менің құжаттарым қалтасында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Жұмыс үстелінде
 2. Жетектегіште
 3. Файлдарды себетке жойған кезде … болады
 4. Файлдар дискіден жойылмастан Себет қалтасында сақталып, бірақ бұрын тұрған қапшықта енді жоқ болатын*
 5. Файлдар дискіден жойылмастан бұрын тұрған сол қалтадан сақталатын
 6. Файлдар дискіден қайтымсыз жойылатын
 7. Файлдар дискіден өшіріліп, ал Себетте олардың тек тізімі сақталатын
 8. Ешқайсысы дұрыс емес
 9. Жұмыс үстелінде қалай жаңа қапшық жасауға болады?
 10. Жұмыс үстелінде тінтуірдің сол жақ батырмасын шертіп, Жаңа тармағында Қапшық әмірін таңдау
 11. Жұмыс үстелінде тінтуірдің оң жақ батырмасын шертіп, Жаңа тармағында Қапшық әмірін таңдау*
 12. Тапсырмалар үстелін тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіп, Жаңа тармағында Қапшық әмірін таңдау
 13. Бастау батырмасын шертіп, Жаңа тармағында қапшық әмірін таңдау
 14. Барлығы дұрыс
 15. Қалтаның атауы файл атауынан … ерекшеленеді
 16. Кеңейтімі жоқ болуымен*
 17. Ерекшеленбейді
 18. Тым қысқалығымен
 19. Бас әріппен жазылуымен
 20. Кеңейтім көлемі кішірек болуымен
 21. Желілік немесе алмалық дискіден жойылған элементтер Себетке түседі ме?
 22. Ия
 23. Тек атауын өзгерткеннен кейін
 24. Жоқ*
 25. Тек бірден себетке тасығаннан кейін түседі
 26. Барлығы дұрыс
 27. Жұмыс үстелінен Лақапты жойған кезде….
 28. Тұрғылықты дискіден сәйкес бағдарламалардың, қалталардың немесе файлдардың лақабы, сондай – ақ басқа бағдарламалардың бәрі жойылады
 29. Жұмыс үстелінен тек Лақап қана алынып тасталады*
 30. Пайдаланушы компьютерінің тұрғылықты дискісінен белгіше жойылады
 31. Тұрғылықты дискіден Лақап та, оған сәйкес бағдарламалар да, қапшықтар немесе файлдар да жойылады
 32. Ешқайсысы дұрыс емес
 33. Басқа қапшықта қала жаңа қапшық жасауға болады?
 34. Қапшықты ашып, тінтуірдің оң жақ батырмасымен терезенің жұмыс аймағын шертіп, Жаңа мәзіріндегі Қапшық тармағын таңдау керек*
 35. Қапшықты ашып, тінтуірдің сол жақ батырмасымен терезенің жұмыс аймағын шертіп, Жаңа мәзіріндегі Қапшық тармағын таңдау керек
 36. Бір қалта ішінде екінші қалта жасауға болмайды
 37. Тапсырмалар үстелінде тінтуірдің оң жақ батырмасын шертіп, Жаңа мәзіріндегі Қапшық әмірін таңдау қажет
 38. Барлығы дұрыс
 39. Жаңа қапшық жасауды мына әрекеттер көмегімен орындауға болады:
 40. Пуск мәзірінің бағдарламалар тармағы
 41. Пуск мәзірінің Жегу тармағы
 42. Тінтуріндің оң жақ батырмасымен шақырылатын мәтінмәндік мәзір немесе Файл мәзірінің Жаңа тармағы*
 43. Ғ7 пернесі
 44. Ешқайсысы дұрыс емес
 45. Қазіргі мезетте пайдаланушы жұмыс істеп отырған каталог … деп аталады
 46. Ағымдағы*
 47. Түпкі
 48. Негізгі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Жойылған
 2. Ығыстырылған
 3. Жойылған нысандар уақытша орналастырылатын қапшық…деп аталады
 4. Менің құжаттарым
 5. Жетектегіш
 6. Портфель
 7. Блокнот
 8. Себет*
 9. Файлдың (.txt, .doc, .jpg т.б.) кеңейтімі нені көрсетеді?
 10. Файлдың ақпараттық көлемін
 11. Файлдың тұрған орнын
 12. Құжат жасалған қосымша типін*
 13. Файлдың құрылымын
 14. Ешқайсысы емес
 15. Мұрағаттау – бұл …
 16. Тосын жағдайларға байланысты анағұрлым маңызды файлдардың қосымша көшірмесін әзірлеуге мүмкіндік беретін процесс
 17. Пайдаланылмайтын файлдардың есебінен тұрғылықты дискідегі бос кеңістіктің көлемін ұлғайтуға мүмкіндік беретін процесс
 18. Шифрлау, мұрағаттық түсіндірмелерді үстеу және дерек беру ретін жүргізу
 19. Жадыны үнемдеу және қысылған мәліметтерді бір ғана мұрағаттық файлда орналастыру мақсатында бір немесе бірнеше файлды сығымдау*
 20. Файлдарды вирусқа қарсы тексеру үшін орындалатын процесс
 21. Қысылған файлдың бастапқы түрінен айырмашылығы …
 22. Ол рұқсатсыз қолданудан жеңіл қорғалады
 23. Оған аз уақытта қол жеткізуге болады
 24. Ол аз орын алады*
 25. Ол вирустардан жеңіл қорғалады
 26. Барлығы дұрыс
 27. Мұрағат дегеніміз….
 28. Зақымданған файл
 29. Бір ғана файлда қысылып сақталған қапшықтар, файлдар және өзге де мәліметтер жиынтығы*
 30. Аты, әзірленген күні, соңғы өзгеріс енгізілген күні бар қандай да бір ұзындықтағы мәліметтер жиыны
 31. Жүйелік файл
 32. Дыбыстық файл
 33. Аталған бағдарламалардың қайсысы вирусқа қарсы болып есептелінеді?
 34. Eхcel, Internet Explorer
 35. Doctor Web, AVP*
 36. Word, Power Point
 37. WinZip, WinRar
 38. Macromedia Flash
 39. Мұрағаттаушы бағдарламаларды көрсетіңіз:
 40. WinZip, WinRar*
 41. Word Art
 42. Word, Power Point
 43. Eхcel, Internet Explorer
 44. Assembler
 45. Компьютерлік вирустар…
 46. Компьютердің жабдықтық бөлігіндегі ақауға байланысты пайда болады
 47. Компьютерге зиян келтіру үшін адамдар қасақана әзірлейді*
 48. Дұрыс жазылмаған бағдарламалардан туындайды
 49. Амалдық жүйедегі қателіктердің салдары болып табылады
 50. Графикалық бағдарламалардың дұрыс жұмыс істемеуінен пайда болады
 51. Вирусқа қарсы бағдарлама – бұл …
 52. Тексеру және тану бағдарламалары
 53. Компьютерлік вирустарды тауып, емдеу бағдарламалары*
 54. Мұрағаттаушы, мұрағаттан шығарушы бағдарламалар
 55. Тек вирустарды айқындайтын бағдарламалар
 56. Бейнефайлдар, бейнероликтер
 57. Компютерлік вирустардың өзіндік ерекшеліктері
 58. Пайдаланушы тарапынан қосу қажеттілігі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Компьютердің дұрыс жұмыс істеуіне кедергілер тудыру және өз бетімен іске қосылу*
 2. Амалдық жүйенің кедерігіге сезімталдық қабілеттілігін күшейтеді
 3. Бағдарламалық коды көлемінің үлкендігі
 4. Ешқайсысы дұрыс емес
 5. Қысылған файл – бұл …
 6. Ұзақ уақыт қолданылмаған файл
 7. Көшіруден қорғалған файл
 8. Рұқсатсыз қолданудан қорғалған файл
 9. Мұрағаттаушы көмегімен буылған файл*
 10. Барлығы дұрыс
 11. Қысылған файлмен жұмыс істемес бұрын аталған әрекеттердің қайсысын орындау қажет?
 12. Ағымдағы каталогқа көшірмесін жасау
 13. Қайта пішімдеу
 14. Орындалуға жіберу
 15. Мұрағатты ашу*
 16. Кодын өзгерту
 17. WinZip және WinRar бағдарламалары … арналған
 18. Файлдармен жұмыс істеуге
 19. Вирусқа қарсы өңдеуге
 20. Файлдарды қысуға*
 21. Қалталармен жұмыс істеуге
 22. Лақаптар жасауға
 23. Файлдардың көлемін кішірейту үшін қандай бағдарламалар қолданылады?
 24. Транслятор бағдарламалар
 25. Файлдарды сақтық көшіру бағдарламалары
 26. Мұрағаттаушы бағдарламалар*
 27. Интерпретартор бағдарламалар
 28. Ассемблерлер
 29. Қалтаны немесе файлды мұрағаттау үшін…керек
 30. Құралдар мәзіріндегі Мұрағатқа үстеу әмірін таңдау – қажетті параметрлерді таңдау — ОК батырмасын шерту
 31. Таңдалған нысанға тінтуірдің сол жақ батырмасын шерту, Бас мәзірдегі Жегу әмірін таңдау — қажетті параметрлерді таңдау – ОК батырмасын шерту
 32. Таңдалған нысанға тінтуірдің оң жақ батырмасын шерту, Бас мәзірдегі Жегу әмірін таңдау — қажетті параметрлерді таңдау – ОК батырмасын шерту
 33. Файл мәзіріндегі әзірлеу әмірін таңдау – Мәтіндік құжат – ОК батырмасын шерту
 34. Ешқайсысы дұрыс емес
 35. Компьютерлік вирустар дегеніміз …
 36. Тұрғылықты немесе алмалы дискіде сақталған, бірақ онымен жұмыс істтеу мүмкін емес ақпарат
 37. Дискілерді жарамсыз ететін, жоюсыз жоғалатын және қалпына келтірілмейтін бағдарламалар
 38. Жою әмірінің көмегімен жою мүмкін емес, жасырын бағдарламалар
 39. Желідегі және амалдық жүйедегі нысандарға зиян келтіруге қабілетті және өздігінен көбейетін бағдарламалар*
 40. Барлығы дұрыс
 41. Бөлек нысандарды вирустың бар-жоғына қалай тексеруге болады?
 42. Нысанды тінтуірдің сол жақ батырмасымен шерту – Вирусқа тексеру
 43. Нысанды тінтуірдің оң жақ батырмасымен шерту – Вирусқа тексеру
 44. Нысанды тінтуірдің сол жақ батырмасымен шерту – Ортақтасу мен қауіпсіздік
 45. Нысанды тінтуірдің оң жақ батырмасымен шерту – Ортақтасу мен қауіпсіздік
 46. Барлығы дұрыс
 47. Компьютердің жұмыс істеуі үшін қажет ең аз құрылғылар жинағына … жатады
 48. Жүйелік қорап, монитор, пернетақта*
 49. Басып шығарғыш, монитор, Жүйелік қорап
 50. Пернетақта, монитор, сканер
 51. Процессор, монитор, тінтуір
 52. Сканер, тінтуір, пернетақта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — сынып. ІІ жартыжылдық.

І деңгей. І нұсқа.

 

 1. Word бағдарламасында қай әмір құжатта керекті жақтау жолағын жасауға мүмкіндік береді?
 2. Көрініс — беттеу
 3. Файл – Бет өлшемдері*
 4. Пішім — Сипат
 5. Көрініс – Үстіңгі және төменгі дерек атаулары
 6. Барлығы дұрыс
 7. Бетте үстіңгі және төменгі дерек атаулары аймағын ашу үшін мына әмірлерді орындау керек:
 8. Пішім — Үстіңгі және төменгі дерек атаулары
 9. Көрініс — Үстіңгі және төменгі дерек атаулары*
 10. Кірістіру — Үстіңгі және төменгі дерек атаулары
 11. Файл — Үстіңгі және төменгі дерек атаулары
 12. Терезе — Үстіңгі және төменгі дерек атаулары
 13. Word бағдарламасында емле қателері қандай түспен айырықша көрсетіледі?
 14. Жасыл
 15. Күлгін
 16. Қызыл*
 17. Көк
 18. Сары
 19. Word бағдарламасында мәтінді бөлектеуді болдырмау үшін…керек
 20. Компьютерді қайта жүктеу
 21. Құжатты жабу
 22. Құжатты сақтау
 23. Құжат аймағының кез – келген жеріне шерту*
 24. Терезе – Аймақ әмірін орындау
 25. Word құжатын қандай імрлер көмегімен ашуға болады?
 26. Өңдеу – бәрін бөлектеу
 27. Құралдар — Параметрлер
 28. Файл – ашу*
 29. Кірістіру — Нысан
 30. Пішім – Көрініс
 31. Сақтау әмірін Word бағдарламасы мәзірінің қай қосымшасынан табуға болады?
 32. Құралдар
 33. Пішім
 34. Файл*
 35. Өңдеу
 36. Терезе
 37. Word бағдарламасы терезесінде Файл, Көрініс, Өңдеу және т.б. әмірлер тобы қайда тұрады?
 38. Пішім құралдар үстелінде
 39. Мәзір жолағында*
 40. Тапсырмалар аймағында
 41. Стандартты құралдар үстелінде
 42. Стандартты панелде
 43. Мәтінді құжатқа енгізу кезінде ENTER пернесін қашан басу қажет?
 44. Әрбір еже соңында*
 45. Әрбір жолдың соңында
 46. Әрбір беттің соңында
 47. Әрбір сөзден кейін
 48. Әрбір нүктеден кейін
 49. Word бағдарламасы құжатында байрақшаның көрінісі мен орналасуын өзгерту үшін мына әмірлерді орындау қажет:
 50. Пішім – Байрақша және нөмірлеу*
 51. Пішім — Қаріп
 52. Пішім – Еже
 53. Пішім – Мәнерлер және пішімдеуде
 54. Пішім — Өзгерту
 55. Қаріп сұхбат терезесі қай қосымшада орналасқан?
 56. Файл
 57. Құралдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Көрініс
 2. Пішім*
 3. Өңдеу
 4. Word бағдарламасы құжатын дискетке жазу үшін Файл мәзірінен … тармағын таңдау қажет
 5. Көшіру
 6. Ашу
 7. Басқаша сақтау*
 8. Қайтадан сақтау
 9. Ерекше сақтау
 10. Word бағдарламасы терезесінде қай мәзірде тізім мәнерін таңдауға болады?
 11. Пішім*
 12. Кесте
 13. Кірістіру
 14. Құралдар
 15. Көрініс
 16. Word бағдарламасында Жиектер және бояу әмірі … мәзірінің қосымшасында орналасқан
 17. Пішім*
 18. Файл
 19. Терезе
 20. Анықтама
 21. Жолақтар
 22. Word бағдарламасында мәтінге, суретке, кестеге жиекті үстеу үшін мәтінді бөлектеу және …. қажет
 23. Кірістіру – Жиектер және бояу – Қажетті параметрлерді таңдау – Жарайды әмірін орындау
 24. Пішім – Жиектер және бояу – Қажетті параметрлерді таңдау – Жарайды әмірін орындау*
 25. Кесте – Жиектер және бояу – Қажетті параметрлерді таңдау – Жарайды әмірін орындау
 26. Құралдар – Жиектер және бояу – Қажетті параметрлерді таңдау – Жарайды әмірін орындау
 27. Терезе – Жиектер және бояу – Қажетті параметрлерді таңдау – Жарайды әмірін орындау
 28. Word бағдарламасы құжатында бөлектелген мәтінде қаріп мәнерін өзгерту үшін қандай әмірді орындау қажет?
 29. Пішім – Қаріп*
 30. Құралдар – Баптау – Құралдар үстелі
 31. Пішім мәзірі
 32. Пішім – Еже
 33. Көрініс — Баптау
 34. Емле және грамматика әмірі Word бағдарламасы мәзір жолағының қай тармағында орналасқан?
 35. Өңдеу
 36. Сервис
 37. Файл
 38. Көрініс
 39. Терезе
 40. Сөздегі қателерді түзету үшін … керек
 41. Ақаулық туралы есеп жөнелту
 42. Компьютерді қайта жүктеу
 43. Сөзді тінтуірдің оң жақ батырмасымен шерту, мәтінмәндік мәзірде ұсынылған нұсқаны таңдау*
 44. Бас мәзірдің көмегімен Анықтама және қолдау қызметіне қатынау
 45. Сервис – Правописание – Обработка мәзірін таңдау
 46. Жолдар аралығын, шегіністерді, табуляцияны өзгерту үшін қандай әмірлерді орындау қажет?
 47. Пішім – Мәнерлер мен пішімдеу
 48. Пішім – Еже*
 49. Пішім — Қаріп
 50. Пішім — Тізім
 51. Көрініс — Өңдеу
 52. Word бағдарламасындағы құжаттың әрбір бетінде қайталанатын қосымша элементтер … деп аталады
 53. Тақырып

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Жол басы
 2. Дерек атаулары*
 3. Тізім
 4. Шеберлер
 5. Белгілі бір типті құжатты (есеп – қисаптар, жоспарлар, тапсырыстар, іскерлік хаттар, хабарландырулар т.б.) әзірлерді оңайлату үшін … қолданылады
 6. Қаріптер мәнері
 7. Беттің нөмірі
 8. Қалып*
 9. Құжаттың сұлбасы
 10. Ежелер жиынтығы
 11. Word бағдарламасында мәтіндік ақпаратты қандай әмірлердің көмегімен белгілеуге немесе нөмірлеуге болады?
 12. Көрініс — Беттеу
 13. Пішім — Еже
 14. Кірістіру – Бет нөмірлері
 15. Пішім – Байрақша және нөмірлеу*
 16. Файл – Бет нөмірлері
 17. Word бағдарламасында құжаттың бөлектелген мәтінін бірнеше бағанға бөлу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау қажет?
 18. Пішім – Бағандар*
 19. Көрініс — Бағандар
 20. Өңдеу — Бағандар
 21. Құралдар — Бағандар
 22. Файл — Бағандар
 23. Мәтін беттерінің нөмірлерін қою үшін қандай әрекеттерді орындау қажет?
 24. Файл – Бет өлшемдері – Қажетті баптауларды орнату
 25. Пішім – Бет нөмірлері — Қажетті баптауларды орнату
 26. Көрініс – Бет сызбасы — Қажетті баптауларды орнату
 27. Кірістіру – Бет нөмірлері — Қажетті баптауларды орнату*
 28. Терезе – Барлығы — Қажетті баптауларды орнату
 29. Құжаттың ағымдағы бетін, бөлімнің нөмірін, беттің санын және т.б. бейнелейтін элемент – бұл ….
 30. Стандартты үстел
 31. Пішім үстелі
 32. Сызғыш
 33. Күй жолағы*
 34. Тапсырмалар аймағы
 35. Пайдаланушы Word бағдарламасы терезесінің айналдыру сызығының көмегімен …
 36. Тағы бір құжатты аша алады
 37. Құжатты сақтай алады
 38. Әріптердің тізбектелгенін ескере отырып, сөзді іздеуді жүзеге асыра алады
 39. Құжаттың қажетті бөлігіне орын ауыстыра алады*
 40. Бетті нөмірлей алады
 41. Word бағдарламасында Пішім мәзірінің Қаріп қосымшасы … мүмкіндік береді
 42. Байрақшалы тізімді белгілеуге
 43. Word бағдарламасын қайтадан іске қосуға
 44. Мәтінді бағандарға бөлуге
 45. Қаріпті, оның түсін, өлшемін және мәнерін белгілеуге*
 46. Кез – келген символды қоюға
 47. Word бағдарламасында мәтіндегі сөзді бөлектеу үшін қандай әрекеттерді орындау қажет
 48. Файл – Бөлектеу әмірін орындау
 49. Сөзді шерту
 50. Сөзді тінтуір батырмасымен екі рет шерту*
 51. Сөздің алдынан үш рет шерту
 52. Барлығын тінтуірмен үш рет шерту
 53. Word бағдарламасында Еже сұхбат терезесі қандай мүмкіндіктерді ұсынады
 54. Жүйені қайтадан іске қосу
 55. Жолдар аралығын, шегіністерді, табуляцияны өзгерту*
 56. Қаріпті, оның түсін, өлшемін және мәнерін өзгерту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Жат бітірдмі орындайды
 2. Құжатты баспаға жібереді
 3. Word бағдарламасында туралау түрлерінің бәрін атап көрсетіңдер:
 4. Сол жақ шеті бойынша, оң жақ шетімен, ортасымен, енімен*
 5. Ені бойынша, көлденеңнен
 6. Ұзындығымен, сол жақ шеті бойынша, диагональ бойынша
 7. Тігінен, ортасы бойынша, көлденеңнен
 8. Барлығы дұрыс
 9. Word бағдарламасындағы құжаттың бәріне қоршауды үстеу үшін мына әрекеттерді орындау қажет:
 10. Пішім – Жиектер және бояу – Жиек — Қоршау
 11. Пішім – Жиектер және бояу – Бет жиегі — Қоршау*
 12. Файл – бет өлшемдері
 13. Мәтінді бөлектеу және Стандартты үстеліндегі Кестелер мен жиектер батырмасын шерту
 14. Барлығы дұрыс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — сынып. ІІ жартыжылдық.

ІІ деңгей. І нұсқа.

 

 1. Word бағдарламасында стилистикалық қателер қандай түспен көрсетіледі?
 2. Жасыл*
 3. Күлгін
 4. Көк
 5. Қызыл
 6. Сары
 7. Microsoft Office дестесінің Microsoft Word бағдарламасы қандай қызмет атқарады?
 8. Өз бағдарланатын кестелік процессор
 9. Жан бітірм ұйымдастыруға арналған бағдарламасы
 10. Мәтіндік құжаттарды әзірлеуге, қарап шығу, өңдеу және басып шығаруға арналған бағдарлама*
 11. Көрсетілімдерді даярлауға арналған бағдарлама
 12. Транслятор — бағдарлама
 13. Word бағдарламасында бөлектелген үзіндіні бояу тапсырмасы … орналасқан
 14. Пішім – Жиектер және бояу – Бояу мәзірінде*
 15. Көрініс – Жиектер және бояу – Бояу мәзірінде
 16. Файл – Жиектер және бояу мәзірінде
 17. Анықтама — Пішім – Жиектер және бояу – Бояу мәзірінде
 18. Терезе – Жиектер және бояу – Бояу мәзірінде
 19. Word бағдарламасында жасалған құжаттың кеңейтімі қандай болады?
 20. .txt
 21. .doc
 22. .xls
 23. .jpg
 24. .png
 25. Құжаттың өрісін, сондай-ақ өрістен шегіністі беруге мүмкіндік беретін Word бағдарламасының элементі – бұл …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Сызғыш*
 2. Стандартты үстел
 3. Тапсырмалар аймағы
 4. Пішім үстелі
 5. Күй жолы
 6. Word бағдарламасында формулалар редакторын шақыру үшін мына әрекеттерді орындаймыз:
 7. Пішімдеу панелі – Формулалар редакторы*
 8. Стандартты панель – Формулалар редакторы
 9. Файл — Формулалар редакторы
 10. Енгізу — Формулалар редакторы
 11. Көрініс — Формулалар редакторы
 12. Кестелерді енгізудегі әмірлер тізбегін көрсет:
 13. Кесте – Енгізу – Қажетті баптаулар
 14. Енгізу – Кесте – Қажетті баптаулар
 15. Файл – Енгізу – Кесте – Қажетті баптаулар
 16. Кесте – Енгізу – Кесте – Қажетті баптаулар*
 17. Ешқайсысы дұрыс емес

8.WordArt қосымшасын Енгізу мәзірінің қандай әмірлері арқылы кірістіруге болады?

 1. Енгізу – Сурет – WordArt — WordArt нысаны
 2. Көрініс — WordArt
 3. Файл – Енгізу — WordArt
 4. Енгізу – WordArt
 5. Енгізу – Сурет – WordArt нысаны*
 6. Қосымша баптауларды қандай імрлер тізбегі арқылы орындауға болады?
 7. Пішім – Баптау – Қажетті мәзір баптауы
 8. Көрініс – Баптау – Қажетті мәзір әмірі
 9. Файл – Көрініс – Баптау — Қажетті мәзір әмірі
 10. Сервис – Баптау — Әмірлер – Қажетті мәзір әмірі*
 11. Ешқайсысы дұрыс емес
 12. Сызғыш жоқ болған жағдайда келесі әмірлер тізбегін орындау қажет:
 13. Енгізу — Сызғыш
 14. Көрініс – Сызғыш*
 15. Файл – Бет параметрлері – Сызғыш байрақшасы
 16. Кесте — Сызғыш
 17. Кесте – Ензу — Сызғыш
 18. Мәтін енгізу барысында қажетті жерінен жаңа бетке жылдам өту әмірін көрсет:
 19. Көрініс – Енгізу – Бөлу
 20. Файл – Бет параметрлері – Бөлу
 21. Кесте – Баптау – Бөлу
 22. Көрініс – Шегіністер – Бөлу
 23. Енгізу – Бөлу*
 24. Қажетті символды енгізу әмірін көрсет:
 25. Енгізу – Байрақша – Символ
 26. Енгізу – Символ*
 27. Көрініс — Символ
 28. Кесте – Енгізу — Символ
 29. Барлығы дұрыс
 30. Белгілі бір жұмыс кестесіне баған кірістіру әмірін көрсет:
 31. Кесте – Енгізу – Енгізу – Баған мен жолдар
 32. Кесте – Енгізу – Баған мен жолдар — Баған
 33. Кесте – Баған мен жолдар – Енгізу – Баған
 34. Кесте – Енгізу – Баған*
 35. Кесте – Енгізу – Баған мен жолдар — Жолдар
 36. Нысанға көлем беру үшін қандай әмірлер тізбегін орындаймыз?
 37. Сурет салу панелі – Көлем – Қажетті көлем*
 38. Сурет салу панелі – Көлем – Баптау – Қажетті көлем
 39. Нысан ерекшелеу – Көлем әмірін беру – Қажетті көлем орнату
 40. Көрініс – Көлем – Баптау — Орнату
 41. Енгізу – Көлем — Баптау
 42. Соңғы әрекетті болдырмау үшін … орындау қажет
 43. Түзету – Болдырмау*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Көрініс — Болдырмау
 2. Пішім — Болдырмау
 3. Кесте – Пішім — Болдырмау
 4. Excel бағдарламасы біртекті деректер бірізділігін өздігінен жалғастыра алады ма?
 5. Жоқ
 6. Тек күндер бірізділігін ғана
 7. Тек натурал сандар бірізділігін ғана
 8. Ия*
 9. Ешқайсысы дұрыс емес
 10. Excel бағдарламасындағы кестеге ұяшықты қандай әмірлер көмегімен кірістіруге болады?
 11. Кірістіру – Үстеу – Ұяшықтар*
 12. Пішім – Ұяшықтар
 13. Кірістіру — Парақ
 14. Кірістіру – Ұяшықтар
 15. Пішім – Жолдар/бағандар — Ұяшықтар
 16. Excel бағдарламасында ұяшықтағы мәліметтерді қалай жоюға болады?
 17. Ұяшықты бөлектеу, тінтуірдің сол жақ батырмасын басу, сұхбат терезесінде – Мазмұнды аластау
 18. Ұяшықты бөлектеу және DEL пернесін басу қажет*
 19. Ұяшықты бөлекту және Көрініс – Кәдімгі әмірін орындау
 20. Ұяшықты бөлектеу және Ctrl+Del пернелерін басу
 21. Ұяшықты бөлектеу және Shift+Del пернелерін басу
 22. Excel бағдарламасы кестесін өздігінен біртекті деректермен толтыру үшін қандай әмірлерді орындау қажет?
 23. Көрініс – Толтыру — Прогрессия
 24. Өңдеу – Толтыру — Прогрессия*
 25. Құралдар — Өзтолтыру
 26. Пішім – Толтыру — Прогрессия
 27. Барлығы дұрыс емес
 28. Жеке ұяшықтағы деректер пішімін … үстелінің көмегімен өзгертуге болады
 29. Пішімдеу*
 30. Мәзір
 31. Өрнектер жолы
 32. Стандартты
 33. Күй жолағы
 34. Excel бағдарламасының жұмыс парағындағы жолдың дұрыс белгіленуі…
 35. A1*
 36. 18*
 37. DD
 38. 21 A
 39. DL
 40. Excel ұяшықтарына қандай пішімдеуді қолдануға болады?
 41. Көмкеру мен бояу
 42. Нұқсалардың бәрі дұрыс*
 43. Деректер типі, ені мен биіктігі
 44. Мәтінді туралау және қаріп пішімі
 45. Барлығы дұрыс емес
 46. Excel – бұл …
 47. Кодтық кестені өңдеуге арналған бағдарлама
 48. Кесте түріндегі мәліметтерді өңдеуге арналған бағдарлама*
 49. Компьютердің қор көздерін басқаруға арналған бағдарлама
 50. Кесте түріндегі мәліметтерді өңдеу процесінде компьютердің қор көздерін басқаратын оның құрылғысы
 51. Абзацтық мәліметтерді орындайды
 52. Excel бағдарламасында іргелес емес ұяшықтарды қалай бөлектеуге болады?
 53. Бірінші ұяшықты шертіп, Alt пернесін басып тұрып басқа ұяшықтарды шерту арқылы
 54. Бірінші ұяшықты шертіп, Shift пернесін басып тұрып басқа ұяшықтарды шерту арқылы
 55. Бірінші ұяшықты шертіп, Ctrl пернесін басып тұрып басқа ұяшықтарды шерту арқылы*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Өңдеу — Өту – Бөлектеу әрекеттерін орындау арқылы
 2. Барлығы да дұрыс
 3. Excel бағдарламасындағы ұяшыққа ақпараты енгізбестен бұрын … қажет
 4. Жаңа ұяшықты әзірлеу
 5. Ұяшықты белсенді ету*
 6. DEL пернесін басу
 7. Тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, мәтінмәндік мәзірді шақыру
 8. Вставка – объект әмірін орындау
 9. Excel бағдарламасындағы кесте ауқымдарының дұрыс белгіленуін атап көрсетіңіз:
 10. А1:В2*
 11. 23:У
 12. А:А2
 13. В3:4К
 14. Excel бағдарламасында қай жетелік перненің көмегімен белсенді ұяшыққа мәліметтерді енгізуге және оларды өңдеуге болады?
 15. Ғ7
 16. Ғ2*
 17. Ғ5
 18. Ғ4
 19. Ғ8
 20. Excel бағдарламасындағы кесте деректерінің қайсысы негізгі деп аталады?
 21. Басқа ұяшықтар бойынша анықтауға болатын деректер
 22. Туынды деректер
 23. Басқа ұяшықтар бойынша анықтауға болмайтын деректер*
 24. Электрондық кестенің барлық деректері
 25. Арнайы деректер
 26. Белгілі бір ауқымдағы ұяшықтарды … әмірлерінің көмегімен пішімдеуге болады
 27. Пішім – Ұяшықтар*
 28. Кірістіру — Ұяшықтар
 29. Кесте — Ұяшықтар
 30. Құралдар — Ұяшықтар
 31. Көрініс – Ұяшықтар
 32. Excel бағдарламасындағы өңдеу нысаны қалай аталады?
 33. Кітап
 34. Кесте
 35. Мәтін
 36. Парақ*
 37. Дәптер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 — сынып. ІІ жартыжылдық. 

ІІІ деңгей. І нұсқа.

 

 1. Excel бағдарламасы кестесіндегі белсенді ұяшық – бұл …
 2. Енгізу әмірі орындалатын ұяшықтың атауын қамтитын өрнегі бар ұяшық
 3. Бөлектелген ұяшық*
 4. Тәуелді ұяшық мәліметтеріне сілтеме бар өрнек
 5. Әмірді жазуға арналған ұяшық
 6. Барлық жазу ұяшықтары
 7. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағында жолдар атауы… белгіленеді
 8. Еркін түрде пайдаланушы тарапынан
 9. Сандармен нөмірленіп*
 10. Орыс әліпбиі әріптерімен
 11. Латын әліпбиі әріптерімен
 12. Грек әліпбиі әріптерімен
 13. Excel бағдарламасында жаңа кітап жасау үшін не істеу керек?
 14. Құралдар үстелінде Қайтару батырмасын басу керек
 15. Файл – Ашу әмірін орындау
 16. Файл-Жаңа әмірін орындау*
 17. Құралдар үстелінде Ашу батырмасын басу
 18. Сервис – Вид әмірін орындау
 19. Excel бағдарламасында ұяшықтарға мәліметтерді енгізу аяқталған кездегі дұрыс әрекетті көрсетіңіз:
 20. Enter пернесін басу*
 21. Space пернесін басу
 22. End пернесін басу
 23. Өрнек үстелінің болдырмау батырмасын шерту
 24. Барлығы дұрыс
 25. Excel бағдарламасындағы кестенің толтырылған ұяшығын екі рет шерткенде қандай режим белсенді болады?
 26. Ұяшық мазмұнын көшіру режимі
 27. Ұяшық мазмұнын өңдеу режимі*
 28. Егер Деректер өрнек болса, деректерді енгізу режимі
 29. Егер Деректер мәтін болса, деректерді енгізу режимі
 30. Ешқайсысы дұрыс емес
 31. Excel бағдарламасындағы бағанның дұрыс толтырылуын көрсет:
 32. 21
 33. FAS
 34. AB*
 35. A12
 36. B14
 37. Ұяшықтың ені мен биіктігін … әмірлерінің көмегімен өзгертуге болады
 38. Өңдеу – жол; Өңдеу — баған
 39. Құралдар – жол; Құралдар — баған
 40. Пішім – жол; Пішім – баған*
 41. Кірістіру – жол; Кірістіру — баған
 42. Барлығы дұрыс емес
 43. Excel бағдарламасындағы ұяшықтың дұрыс мекен – жайын көрсетіңіз:
 44. И99
 45. В1*
 46. “А100000
 47. #A25
 48. %D18
 49. Excel бағдарламасындағы жолдың нөміріне шертсек, онда…
 50. Жолдың мәліметтері көрінеді
 51. Өрнекті енгізу күтіледі
 52. Жаңа жол кірістіріледі
 53. Бағанның әрпі өзгереді
 54. Жол бөлектенеді*
 55. Берілген формулалар жолының қайсысы дұрыс?
 56. =F2*C4+G14
 57. =H14-R36/52-11G
 58. -H45-G14*G2
 59. +F52/14*14K
 60. T41-45/14
 61. Excel бағдарламасында диаграмма….қолданылады
 62. Бағандарды сызбалық түрде кескіндеу үшін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ақпаратты сызбалық түрде ұсыну үшін*
 2. Сандық деректер мен өрнектерді енгізу үшін
 3. Бағандарды немесе жолдарды біріктіру үшін
 4. Бүтін сандарды сызбалық түрде көрсету үшін
 5. Excel-де өрнек қандай нышанмен басталады?
 6. +
 7. Бос орын
 8. =*
 9. /
 10. *
 11. Excel бағдарламасында өрнекті өңдеуге бола ма?
 12. Дұрыс жауабы жоқ
 13. Кейбір жағдайда
 14. Ия*
 15. Жоқ
 16. Болады, егер сандар теріс болса

14.Диаграмма дегеніміз – бұл…

 1. Логикалық тізбек құрайтын ұяшықтар бірізділігі
 2. Деректерді сыртқы безендіру, сонымен қатар олардың мазмұнындағы деректер пішінін өзгерту
 3. Әрбір жолдың сол жақ бөлігінде орналасқан нөмірленген шендер
 4. Деректерді сызбалық түрде ұсыну*
 5. Барлығы дұрыс
 6. Excel бағдарламасында өрнекті енгізу кезінде жақшаны пайдалануға болады ма?
 7. Ия, тек абсалюттік сілтемелерді басқа парақтарға пайдалану кезінде ғана
 8. Ия, тек абсалюттік сілтемелерді пайдалану кезінде ғана
 9. Жоқ
 10. Ия*
 11. Барлығы дұрыс
 12. А1 ұяшығындағы деректі В1 ұяшығындағы дерекке бөлі қалай жазылады?
 13. =A1/1
 14. =A1/B1*
 15. =A1:B1
 16. =A1^B1
 17. Барлығы дұрыс
 18. =СРЗНАЧ өрнегі нені білдіреді?
 19. Мәннің толықтығын
 20. Орташа мәнін*
 21. Көбейтіндісін
 22. Бөліндісін
 23. Орта бөліндісін
 24. Бетті қорғау мақсатында бетке құпия сөз енгізу қалай орындалады?
 25. Формат – Лист – Скрыть
 26. Сервис – Защита – Защитить лист*
 27. Данные – Фильтр – Расширенный фильтр
 28. Формат – Лист — Подложка
 29. Окно — Скрыть
 30. Автоқосынды батырмасы қай жерде орналасқан?
 31. Пішімдеу үстелінде
 32. Стандартты үстелінде*
 33. Күй жолында
 34. Тапсырмалар аймағында
 35. Файл мәзірінде
 36. Ұяшықтарға жақтау сызықтарын орнату үшін қандай әрекеттер орындалады?
 37. Пішім – қажетті жақтау сызықтарының батырмалары
 38. Кірістіру – Сызбалар мен жақтаулар
 39. Ұяшықтарды ерекшелеу, Пішім – Ұяшықтар – қажетті жақтау сызықтарының батырмалары*
 40. Көрініс – Жақтаулар мен бояулар
 41. Бос кестелердің жақтаулары — Орнату
 42. Кітапқа жаңа беттер қосу үшін қандай әмірлер тізбегін орындаймыз?
 43. Кірістіру — Бет
 44. Файл – Енгізу — Бет
 45. Өңдеу – Енгізу – Бет
 46. Енгізу – Бет*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Сервис – Кірістіру — Бет
 2. Диаграммалар қандай болып бөлінеді?
 3. Фактографиялық және Сызықтық
 4. Электрондық және Қағаздық
 5. Ойындық және жұмыстық
 6. Стандартты және Стандартты емес*
 7. Пошталық және телеграфитық
 8. Диаграманы баптау сұхбат терезесіндегі дұрыс қыстырмалар тізбегін көрсет:
 9. Подписи строк, Заголовки данных , Оси, Вертикальные сетки, Горизонтальные сетки, Таблица данных
 10. Подписи данных, Заголовки, Оси, Линии сетки, Таблица данных, Легенда*
 11. Легенда, Ввод данных, Результат
 12. Заголовок, Имена, Категории, Сетки, Вывод данных
 13. Результат данных, Изменение данных, Транспортировка данных
 14. Сұрыптау қандай мәзірлер арқылы жүргізіледі?
 15. Бағандарды ерекшелеу — Пішім – Сұрыптау әмірлерін орындау
 16. Бағандарды ерекшелеу — Өңдеу – Сұрыптау әмірлерін орындау
 17. Бағандарды ерекшелеу — Берілгендер – Сұрыптау әмірлерін орындау*
 18. Файл — Сұрыптау
 19. Өңдеу – Сұрыптау – Қажетті баптауларды енгізу
 20. Excel бағдарламасындағы жұмыстық беттегі жолдар саны қанша
 21. 65532
 22. 65536*
 23. 255
 24. 32523
 25. 85220
 26. Excel бағдарламасындағы жұмыстық беттегі жолдар саны қанша
 27. 985
 28. 5623
 29. 6314
 30. 1202
 31. 255*
 32. Сызбалық диаграмманы кірістіру қандай мәзір арқылы орындалады?
 33. Көрініс – Сызбалық диаграмма
 34. Сервис – Сызбалық диаграмма
 35. Енгізу – Сызбалық диаграмма*
 36. Терезе – Сызбалық диаграмма
 37. Жолдар мен жазбалар – Сызбалық диаграмма
 38. Беттердің қандай нөмірлі екенін анықтайтын және көрсетіп тұратын әмірді ата?
 39. Файл – Параметры страницы
 40. Правка – Настройки страницы
 41. Сервис – Страница – Разметка страницы
 42. Вид – Разметка страницы*
 43. Барлығы дұрыс емес
 44. Қажет емес беттерді жасырып қою әмірі:
 45. Көрініс – Бет — Жасыру
 46. Пішім –Бет – Жасыру*
 47. Сервис – Бет – Құпия сөз енгізу — Жасыру
 48. Өңдеу – Бетті жасыру
 49. Ешқайсысы дұрыс емес
 50. Кез – келген ақпаратқағ құжатқа қатынас жасау үшін қолданылатын әмір:
 51. Енгізу — Сілтеме
 52. Көрініс — Сілтеме
 53. Сайт – Көрініс — Сілтеме
 54. Барлығы да дұрыс
 55. Енгізу – Гиперсілтеме*