Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары

 

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның)
үлгілік оқу жоспары

 

Оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағаттар саны Жалпы жүктеме
10 11 апталық жылдық
Инварианттық компонент
Міндетті пәндер
1. Алгебра және анализ бастамалары 3 3 6 204
2. Геометрия 1 1 2 68
3. Информатика 2 2 4 136
4. Қазақ тілі 2 2 4 136
5. Қазақ әдебиеті 3 3 6 204
6. Орыс тілі мен әдебиеті 2 2 4 136
7. Ағылшын тілі 3 3 6 204
8. Қазақстан тарихы 2 2 4 136
9. Өзін-өзі тану 1 1 2 68
10. Дене шынықтыру 3 3 6 204
11. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық 1 1 2 68
Оқу жүктемесі 23 23 46 1564
Таңдау пәндері
Тереңдетілген деңгей 3 сағаттан

2 пән

3 сағаттан

2 пән

   
12. Шетел тілі        
13. Дүниежүзі тарихы        
14. География        
15. Құқық негіздері        
Оқу жүктемесі 6 6 12 408
Стандарттық деңгей 2 сағаттан

2 пән

2 сағаттан

2 пән

   
16. Физика        
17. Химия        
18. Биология        
19. Экономика және кәсіпкерлік негіздері        
  Оқу жүктемесі 4 4 8 272
  Инварианттық оқу жүктемесі 33 33 66 2244
  Жеке және топтық сабақтар 6 6 12 408
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі 39 39 78 2652

 

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылар үшін жеке және топтық сабақтарға бөлінген сағаттар шеңберінде түзету-дамыту сабақтары ұйымдастырылады

 

 

 

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның)
үлгілік оқу жоспары

 

Оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағаттар саны Жалпы жүктеме
10 11 апталық жылдық
Инварианттық компонент
Міндетті пәндер
1. Алгебра және анализ бастамалары 4 4 8 272
2. Геометрия 2 2 4 136
3. Информатика 2 2 4 136
4. Қазақ тілі 1 1 2 68
5. Қазақ әдебиеті 2 2 4 136
6. Орыс тілі мен әдебиеті 2 2 4 136
7. Ағылшын тілі 3 3 6 204
8. Қазақстан тарихы 2 2 4 136
9. Өзін-өзі тану 1 1 2 68
10. Дене шынықтыру 3 3 6 204
11. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық 1 1 2 68
Оқу жүктемесі 23 23 46 1564
Таңдау пәндері
Тереңдетілген деңгей 4 сағаттан

2 пән

4 сағаттан

2 пән

   
12 Физика        
13 Химия        
14 Биология        
15 География        
Оқу жүктемесі 8 8 16 544
Стандарттық деңгей 2 сағаттан

1 пән

2 сағаттан

1 пән

   
16 Дүниежүзі тарихы        
17 Экономика және кәсіпкерлік негіздері        
18 Графика және жобалау        
19 Құқық негіздері        
  Оқу жүктемесі 2 2 4 136
  Инварианттық оқу жүктемесі 33 33 66 2244
  Жеке және топтық сабақтар 6 6 12 408
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі 39 39 78 2652

 

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылар үшін жеке және топтық сабақтарға бөлінген сағаттар шеңберінде түзету-дамыту сабақтары ұйымдастырылады

 

 

 

Оқыту орыс тілінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның)
үлгілік оқу жоспары

 

Оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағаттар саны Жалпы жүктеме
10 11 апталық жылдық
Инварианттық компонент
Міндетті пәндер
1. Алгебра және анализ бастамалары 3 3 6 204
2. Геометрия 1 1 2 68
3. Информатика 2 2 4 136
4. Орыс тілі 2 2 2 136
5. Орыс әдебиеті 3 3 6 204
6. Қазақ тілі мен әдебиеті 5 5 10 340
7. Ағылшын тілі 3 3 6 204
8. Қазақстан тарихы 2 2 4 136
9. Өзін-өзі тану 1 1 2 68
10. Дене шынықтыру 3 3 6 204
11. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық 1 1 2 68
Оқу жүктемесі 26 26 52 1768
Таңдау пәндері
Тереңдетілген деңгей 3 сағаттан

2 пән

3 сағаттан

2 пән

   
12 Шетел тілі        
13 Дүниежүзі тарихы        
14 География        
15 Құқық негіздері        
Оқу жүктемесі 6 6 12 408
Стандарттық деңгей 2 сағаттан

2 пән

2 сағаттан

2 пән

   
16 Физика        
17 Химия        
18 Биология        
19 Экономика және кәсіпкерлік негіздері        
  Оқу жүктемесі 4 4 8 272
  Инварианттық оқу жүктемесі 36 36 72 2448
  Жеке және топтық сабақтар 3 3 6 204
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі 39 39 78 2652

 

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылар үшін жеке және топтық сабақтарға бөлінген сағаттар шеңберінде түзету-дамыту сабақтары ұйымдастырылады

 

 

 

Оқыту орыс тілінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның)
үлгілік оқу жоспары

 

Оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағаттар саны Жалпы жүктеме
10 11 апталық жылдық
Инварианттық компонент
Міндетті пәндер
1. Алгебра және анализ бастамалары 4 4 8 272
2. Геометрия 2 2 4 136
3. Информатика 2 2 4 136
4. Орыс тілі 1 1 2 68
5. Орыс әдебиеті 2 2 4 136
6. Қазақ тілі мен әдебиеті 5 5 10 340
7. Ағылшын тілі 3 3 6 204
8. Қазақстан тарихы 2 2 4 136
9. Өзін-өзі тану 1 1 2 68
10. Дене шынықтыру 3 3 6 204
11. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық 1 1 2 68
Оқу жүктемесі 26 26 52 1768
Таңдау пәндері
Тереңдетілген деңгей 4 сағаттан

2 пән

4 сағаттан

2 пән

   
12 Физика        
13 Химия        
14 Биология        
15 География        
Оқу жүктемесі 8 8 16 544
Стандарттық деңгей 2 сағаттан

1 пән

2 сағаттан

1 пән

   
16 Дүниежүзі тарихы        
17 Экономика және кәсіпкерлік негіздері        
18 Графика және жобалау        
19 Құқық негіздері        
  Оқу жүктемесі 2 2 4 136
  Инварианттық оқу жүктемесі 36 36 72 2448
  Жеке және топтық сабақтар 3 3 6 204
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі 39 39 78 2652

 

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылар үшін жеке және топтық сабақтарға бөлінген сағаттар шеңберінде түзету-дамыту сабақтары ұйымдастырылады

 

 

 

Оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары

 

Оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағаттар саны Жалпы жүктеме
10 11 апталық жылдық
Инварианттық компонент
Міндетті пәндер
1. Алгебра және анализ бастамалары 3 3 6 204
2. Геометрия 1 1 2 68
3. Информатика 2 2 4 136
4. Ана тілі 2 2 4 136
5. Ана әдебиеті 2 2 4 136
6. Қазақ тілі мен әдебиеті 4 4 8 272
7. Орыс тілі мен әдебиеті 3 3 6 204
8. Ағылшын тілі 3 3 6 204
9. Қазақстан тарихы 2 2 4 136
10. Өзін-өзі тану 1 1 2 68
11. Дене шынықтыру 3 3 6 204
12. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық 1 1 2 68
Оқу жүктемесі 27 27 54 1836
Таңдау пәндері
Тереңдетілген деңгей 3 сағаттан

2 пән

3 сағаттан

2 пән

   
13. Шетел тілі        
14. Дүниежүзі тарихы        
15. География        
16. Құқық негіздері        
Оқу жүктемесі 6 6 12 408
Стандарттық деңгей 2 сағаттан

2 пән

2 сағаттан

2 пән

   
17. Физика        
18. Химия        
19. Биология        
20. Экономика және кәсіпкерлік негіздер        
  Оқу жүктемесі 4 4 8 272
  Инварианттық оқу жүктемесі 37 37 74 2516
  Жеке және топтық сабақтар 2 2 4 136
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі 39 39 78 2652

 

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылар үшін жеке және топтық сабақтарға бөлінген сағаттар шеңберінде түзету-дамыту сабақтары ұйымдастырылады

 

 

 

Оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыты бойынша жалпы орта білім берудің (жаңартылған мазмұнның) үлгілік оқу жоспары

 

Оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағаттар саны Жалпы жүктеме
10 11 апталық жылдық
Инварианттық компонент
Міндетті пәндер
1. Алгебра және анализ бастамалары 4 4 8 272
2. Геометрия 2 2 4 136
3. Информатика 2 2 4 136
4. Ана тілі 1 1 2 68
5. Ана әдебиеті 2 2 4 136
6. Қазақ тілі мен әдебиеті 4 4 8 272
7. Орыс тілі мен әдебиеті 2 2 4 136
8. Ағылшын тілі 3 3 6 204
9. Қазақстан тарихы 2 2 4 136
10. Өзін-өзі тану 1 1 2 68
11. Дене шынықтыру 3 3 6 204
12. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық 1 1 2 68
Оқу жүктемесі 27 27 54 1836
Таңдау пәндері
Тереңдетілген деңгей 4 сағаттан

2 пән

4 сағаттан

2 пән

   
13. Физика        
14. Химия        
15. Биология        
16. География        
Оқу жүктемесі 8 8 16 544
Стандарттық деңгей 2 сағаттан

1 пән

2 сағаттан

1 пән

   
17. Дүниежүзі тарихы        
18. Экономика және кәсіпкерлік негіздері        
19. Графика және жобалау        
20. Құқық негіздері        
  Оқу жүктемесі 2 2 4 136
  Инварианттық оқу жүктемесі 37 37 74 2516
  Жеке және топтық сабақтар 2 2 4 136
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі 39 39 78 2652

 

 

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылар үшін жеке және топтық сабақтарға бөлінген сағаттар шеңберінде түзету-дамыту сабақтары ұйымдастырылады