Көне күндерден жеткен жәдігерлер   І Орхон-Енисей ескерткіштер. «Күлтегін жыры» — 5 сағат

 

«Қазақ әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар

7-сынып  (оқыту қазақ тілінде)

 

     Жылына — 68 сағат, аптасына — 2 cағат

Тақырыбы Оқу мақсаттары Сағат саны Күні Ескерту
І тоқсан-16 сағат
1-бөлім: Көне күндерден жеткен жәдігерлер

 

І Орхон-Енисей ескерткіштер. «Күлтегін жыры» — 5 сағат

 

1 1 Көне жәдігерлер 7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау 1 5.09  
2 2 Орхон-Енисей ескерткіштері. Руна жазуы 7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау 1 7.09  
3 3 «Күлтегін» жыры. Ассонанс. Аллитерация 7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау

7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

1 12.09  
4 4 Жырдың композициялық құрылымы 7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау 1 14.09  
5 5 Жырдың тәрбиелік мәні 7.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу 1 19.09  
II «Қыз Жібек» жыры — 5 сағат

 

6 1 Лиро-эпостық жырлар 7.2.1.1. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу 1 21.09  
7 2 «Қыз Жібек» жырының  құрылысы 7.1.1.1. Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау

 

1 26.09  
8 3 «Қыз Жібек» жырының кейіпкерлері 7.1.3.1.  Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

1 28.09  
9 4 «Қыз Жібек» жырының кейіпкерлері 7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

1 3.10  
10 5 Көріктеу құралдары. Жырдың көркемдік ерекшеліктері. БЖБ-1 7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау 1 5.10  
III Жиембет жырау. «Еңсегей бойлы Ер Есім» — 3 сағат+1 сағат ТЖБ

 

11 1 Жиембет жырау. «Еңсегей бойлы Ер Есім» жыры 7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау 1 10.10  
12 2 Есім хан, Жиембет образдары 7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау

1 12.10  
13 3 «Еңсегей бойлы Ер Есім» жырының көркемдік ерекшелігі 7.3.1.1. Кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру

7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау

1 17.10  
14 І Тоқсандық жиынтық бағалау

 

  1 19.10  
IV Қазтуған жырау. «Қазтуғанның қонысымен қоштасуы» — 2 сағат

 

15 1 Қазтуған жырау.

Қазтуғанның қонысымен қоштасуы.

7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

1 24.10  
16 2 Жырдағы Қазтуған бейнесі. 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау

1 26.10  
 

ІІ тоқсан-16 сағат

 

2-бөлім: Толғауы тоқсан қызыл тіл

 

V Ш. Қанайұлы. «Зар заман» — 6 сағат

17 1 Ш. Қанайұлы.Анафора. Эпифора 7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау

 

1 7.11  
18 2 «Зар заман» жыры және тарих 7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

1 9.11  
19 3 Жырдың құрылысы 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

1 14.11  
20 4 Жырдың тақырыбы, идеясы 7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау 1 16.11  
21 5 Жырдың көркемдік ерекшеліктері 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау

1 21.11  
22 6 Шортанбай мен Мұрат жырларының үндестігі 7.3.3.1. Шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу. 1 23.11  
 

VI С. Аронұлы. «Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы» — 6 сағат

23 1 Сүйінбай Аронұлы. Айтыс, түрлері 7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау 1 28.11  
24 2 Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

 

1 30.11  
25 3 Айтыстағы Сүйінбай және Қатаған образдары 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

1 5.12  
26 4 Сүйінбайдың Қатағанмен айтысындағы  тартыс

 БЖБ-2

7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау

 

1 7.12  
27 5 Сүйінбайдың Қатағанмен айтысындағы  тартыс 7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 7.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

 

1 12.12  
28 6 Айтыстың көркемдік ерекшеліктері 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

7.3.2.1. Әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру

1 14.12  
 

VII Жамбыл Жабаев. «Зілді бұйрық» —  3 сағат +1 сағат ТЖБ

 

29 1 Жамбыл Жабаев 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

1 19.12  
30 II Тоқсандық жиынтық бағалау

 

  1 21.12  
31 2 «Зілді бұйрық» өлеңі және тарих 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

1 26.12  
32 3 «Зілді бұйрық» өлеңі.

 

7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

 

1 28.12  
 

ІІІ тоқсан — 20 сағат

 

3-бөлім: Балалар мен үлкендер

 

VIII  М. Жұмабаев. «Батыр Баян» — 5 сағат

33 1 Мағжан Жұмабаев. Өмірі мен шығармашылығы 7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау 1 9.01  
34 2 «Батыр Баян»  жыры және тарих 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

1 11.01  
35 3 «Батыр Баян»  жырының кейіпкерлері 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

1 16.01  
36 4 «Батыр Баян»  жырының көркемдік ерекшелігі 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау

1 18.01  
37 5 Ер есімі — ел есінде 7.3.3.1. Шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

1 23.01  
 

IX  М. Әуезов. «Көксерек» — 5 сағат

38 1 Мұхтар Әуезов. «Көксерек» әңгімесі. 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. 1 25.01  
39 2 «Көксерек» әңгімесінің композициясы 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

1 30.01  
40 3 Әңгіме кейіпкерлері 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

1      1.02  
41 4 Көксерек бейнесі

Пейзаж. Суреттеу.

7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау 1 6.02  
42 5 «Көксерек» әңгімесінің  идеясы.

БЖБ-3

7.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

1 8.02  
 

X  Қ. Қайсенов. «Жау тылындағы бала» -5 сағат

 

43 1 Қасым Қайсенов. «Жау тылындағы бала» (кіріспе) 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

1 13.02  
44 2 «Жау тылындағы бала» повесі 7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау

7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

1 15.02  
45 3 «Жау тылындағы бала» повесі 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

1 20.02  
46 4 Кейіпкерлер бейнесі 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

 

1 22.02  
47 5 Бейбіт өмір салтанаты 7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

1 27.02  
 

XI  С. Сарғасқаев. «Тәмпіш қара» — 4+1 ТЖБ

48 1 С.Сарғасқаев. «Тәмпіш қара» (кіріспе) 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

1 1.03  
49 2 Кейіпкерлер бейнесі 7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

1 6.03

 

 
50 3 Композициялық құрылымы. 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

1 13.03

(8.03)

 

 
51 III Тоқсандық жиынтық бағалау   1 15.03  
52 4 Ата мұраң – асыл қазынаң 7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу. 1 20.03  
 

ІV тоқсан-16 сағат

4-бөлім: Ұрпақ тәрбиесі

 

 

XII  М. Шаханов. «Нарынқұм зауалы» — 5 сағат

 

52 1 Мұхтар Шаханов. Баллада. Диалог. Лирикалық кейіпкер. 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

1 3.04  
53 2 «Нарынқұм зауалы» балладасы. Махамбеттің соңғы сөзі 7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

1 5.04  
54 3 Әке үкімі 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

7.1.4.1. Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

 

1 10.04  
55 4 Шығарманың көркемдігі 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

1 12.04  
56 5 Ер намысы-ел намысы 7.3.3.1. Шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау

1 17.04  
 

XIII  Темірхан Медетбек. « Тәуелсізбін» өлеңі – 3 сағат

58 1 Темірхан Медетбек. «Тәуелсізбін» өлеңі 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау

1 19.04  
59 2 Өлеңнің көркемдік ерекшелігі 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

7.2.3.1. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау

1 24.04  
60 3 Тәуелсіз Қазақстан.  

БЖБ-4

7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

 

1 26.04  
 

XIV Т. Әбдік. «Қонақтар» — 4 сағат

61 1 Төлен  Әбдік.  «Қонақтар» әңгімесі 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру

1 2.05

(1.05)

 

 
62 2 «Қонақтар» әңгімесінің тақырыбы мен идеясы 7.2.1.1.  Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру 7.2.2.1. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау 1      3.05  
63 3 Шығарманың композициялық құрылымы 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

1 8.05  
64 4 Әңгіме кейіпкерлері. Шығармадағы ұлттық құндылық.

 

7.2.4.1. Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

7.3.3.1. Шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

1 10.05  
 

XV А.С. Пушкин. «Ескерткіш» — 3 сағат +1 ТЖБ

65 1 А.С. Пушкин. «Ескерткіш» өлеңі 7.1.1.1.  Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.1.2.1. Әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

1 15.05  
66 IV Тоқсандық жиынтық бағалау   1 17.05  
67 2 Шығарманың көркемдік ерекшелігі. 7.1.3.1. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу 7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу  1 22.05  
68 3 «Тіл біткен жүрер менің атымды атап…»

 

7.3.4.1. Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу. 1 24.05