7 -сынып Информатика пәні бойынша тест сұрақтары

7 -сынып. Информатика пәні бойынша тест сұрақтары

 1. Информатика ғылымы – бұл:

А. Техникалық тасымалдаушыға ақпаратты орналастыру

В. Деректердісақтау мен сұрыптауға негізделген ақпарат

С. Ақпарат тыөңдеу, жинау, сақтау әдістері мен оны түрлендіру тәсілдері, қасиеттері

Д.Ақпаратты өңдеуге арналған әмбебап құрылғы

2.Ақпараттық процестерді үйрететін ғылым қалай аталады?

А. Информатика

В. Ақпарат

С. Логика

Д. Эстетика

 1. Информация сөзі қай тілден аударғанда түсіндіру, баяндау, түсінік деген ұғымдарды білдіреді?

А. Араб

В. Грек

С. Орыс

Д. Латын

 1. Адам қабылдайтын ақпараттар қандай түрде болуы мүмкін?

А. Көру және есту

В. Дыбыс және сезім

С. Таңбалы және бейнелі

Д. Көружәне дыбыс

5.Информациялар арқылы орындалатын әрекеттер … деп аталады.

А.Информациялық процестер

В. Деректер

С. Хабарлар

Д. Белгілеулер

 1. Дәм, иіс, сезім сияқты табиғи ақпарат көздерінен алынатын информациялар

А. Таңбалы

В. Бейнелі

С. Сезім

Д. Белгі

7Бір белгі тобынан екінші белгітобына көшіру жолын … депатайды.

А. Таңбалау

В. Жазу

С. Кодылау

Д. Белгілеу

8.Ақпараттыңеңкішіөлшембірлігі?

А. Байт

В. Кбайт

С. Код

Д. Бит

 1. 8 биттен тұратын кодты … деп атайды.

А. Цифр

В. Байт

С. Код

Д. Бит

 1. 512000 байтта қанша килобайт бар?

А. 500 Кбайт

В. 512 Кбайт

С. 1024 Кбайт

Д. 510 Кбайт

11.Ақпаратты енгізу құрылғысына не жатады?

А. Монитор

В. Принтер

С. Клавиатура

Д. Жұмысүстелі

12.Ақпаратты шығаратын құрал?

А. Монитор

В. Клавиатура

С. Жүйелік блок

Д. Жады

13.Информацияны шығаратын құрылғыларды көрсет:

А. Жүйелік блок, джойстик

В.Дауыс ұлғайтқыш, монитор, принтер

С. Клавиатура, маус

Д. Жады

 1. Компьютер жұмыс жасау үшін қажетті негізгі құрылғылар жиынтығы?

А. Микрофон, колонка

В. Жүйелік блок, клавиатура, монитор

С. Принтер, сканер

Д. Тышқан, джойстик

 1. Бас әріптерді теруде қандай клавишаны қолданамыз?

А. Enter

В. Delete

С. Shift

Д. CapsLock

 1. Компьютерге символдық, цифрлық информацияларды енгізетін құрал?

А. Жүйелік блок

В. Принтер

С. Клавиатура

Д. Монитор

 1. Енгізуклавишасы қалай аталады?

А. Back Space

В. Enter

С. Delete

Д. Shift

 1. Меңзердіңсол жағындағы символдарды өшіру үшін қай клавишақолданылады?

А. Back Space

В.CapsLock

С. Shift

Д. Enter

 1. Бумалар(қапшық) мынадай қызмет атқарады:

А. Файлдарды жүйеге келтіру үшін

В. Файлдарды өшіру үшін

С. Файлдарды құру үшін

Д. Ақпаратты уақытша құру үшін

 1. WINDOWS’ 98 бұл–

А. Графикалық операциялық жүйе

В. Файл С. Қапшық (бума) Д. Терезе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 сынып  Информатика жауаптары

 

10А

11С

12А

13В

14В

15Д

16С

17В

18А

19А

20А