Педагогика және психология негіздері тест

2 вариант

Педагогика және психология негіздері

 

 1. Ұжымдық шығармашылық іс-әрекетті ұйымдастыруды негіздеген:
 2. A) И. Иванов
 3. B) Қ. Бітібаева
 4. C) А. Ысқақов
 5. D) Ш.Амонашвили
 6. E) И. Волков

 

 1. Жеке адамның санасын қалыптастыру әдісі:
 2. A) жаттықтыру
 3. B) еліктеу
 4. C) өнеге-өрнек
 5. D) сендіру
 6. E) этикалық сұхбат

 

 1. Ұжым мүшелерінің қызығушылығынан туындайтын, өздерінің шығармашылық мүмкіндіктерін көрсететін іс:
 2. A) балалар тәрбиесінің ұжымы.
 3. B) ұжымдық пікір
 4. C) ұжымдық шығармашылық іс.
 5. D) ұжымдық теңдестіру.
 6. E) ұжымдық өзін-өзі билеу.

 

 1. Тәрбиені басшылыққа алуға тиісті тәрбие барысының жалпы заңдылықтарын бейнелейтін бастапқы ережелер.
 2. A) оқыту.
 3. B) тәрбиелеу.
 4. C) бағыттар.
 5. D) тәрбие принциптері
 6. E) білім беру.

 

 1. Тәрбие процесін, оның дамуы теориялық тұрғыдан сипаттайтын педагогика ғылымының өзекті саласы.
 2. A) бағыт
 3. B) тәрбие принциптері.
 4. C) тәрбие теориясы.
 5. D) әдіс.
 6. E) форма.

 

 1. Сабақтарда оқу материалы мазмұнын рольдер бойынша ойнау, көрініс қою:
 2. A) морфологиялық талдау әдісі.
 3. B) оқытудағы драматизация.
 4. C) оқытуды ынталандыру.
 5. D) миға шабуыл (брейншторминг).
 6. E) белсенді оқыту технологиясы

 

 1. Лабораториялық жұмыстар:
 2. A) оқыту принципі
 3. B) оқыту құралы
 4. C) оқыту заңдылығы
 5. D) оқытудың формасы
 6. E) оқыту әдісі

 

 1. Ғылымдағы жаңалықтардың жан-жақты байланыстарын көрсетіп, оқушылардың білім деңгейімен ұштастыру, жаңа сөздерді қолдану:
 2. A) саналылық принципі
 3. B) беріктілік принципі
 4. C) ғылымилық принципі
 5. D) сәйкестілік принципі
  E) жүйелілік принципі

 

 1. Ұғымдар мен теориялардың мәнін терең түсінуін қамтамасыз ету:
 2. A) көрнекілік принципі
 3. B) бірізділік принципі
 4. C) ғылымилық принципі
 5. D) жүйелілік принципі
 6. E) саналық принципі

 

 1. Мектепке дейінгі оқыту процесінің негізін құрайтын принцип:
 2. A) Әңгімелесу
 3. B) Бақылау
 4. C) Дамыта отырып оқыту
 5. D) Статистикалық
 6. E) Анкеталау

 

 1. Дидактика:
 2. A) оқыту әдістері
 3. B) танымдық процестің заңдылықтары
 4. C) оқыту принциптері
 5. D) оқытудың жалпы теориясы
 6. E) оқу процесінің құрылымы

 

 1. Мектептің барлық іс-әрекетін басқарудың тұрақты органы:
 2. A) педагогикалық кеңес
 3. B) оқушылар
 4. C) директор
 5. D) тәрбие меңгерушісі
 6. E) оқу меңгерушісі

 

 1. Мұғалімнің өзіне және объективті тұрғыдан баға бере алуы:
 2. A) педагогикалық импровизация.
 3. B) педагогикалық рефлексия.
 4. C) сабақты жоспарлау.
 5. D) мұғалімдер имиджі
 6. E) мұғалім еңбегі тиімділігінің көрсеткіштері.

 

 1. Адамның жеке белсенділігінің қайнар көзі:
 2. A) Өзінің мәдениет деңгейін көтеруге ұмтылу
 3. B) Ақпаратқа қажеттілік
 4. C) Қоғам талабы
 5. D) Белгілі бір іскерліктерді меңгеруге ұмтылу
 6. E) Құндылықтар

 

 1. Тұлға психологиясындағы бихевиоризм бағытының өкілдері
 2. A) З.Фрейд А. Адлер К.Г. Юнг
 3. B) Рубинштейн, Выготский
 4. C) А. Маслоу К. Роджерс
 5. D) Коффка Клапаред Вертхеймер
 6. E) Дж.Уотсон Э. Торндайк

 

 1. Оқыту процесіне ықпал ететін ішкі факторлар
 2. A) оқу материалының формасы
 3. B) оқу материалының – көлемі
 4. C) оқу материалының тақырыбы
 5. D) зейін, бағдар
 6. E) оқу материалының эмоциялық ерекшеліктері

 

 1. Мұғалімнің қасиеті:
 2. A) рухани, материалдық
 3. B) тұлғалық, академиялық
 4. C) арнайы, тұлғалық
 5. D) арнайы, субъективті
 6. E) кәсіби, объективті

 

 1. «Мәдени-тарихи даму теориясының авторы:
 2. A) Н.Ф. Талызина
 3. B) Д.Б.Эльконин
 4. C) Л.С. Выготский
 5. D) В.Я. Ляудис
 6. E) П.Я.Гальперин

 

 1. Педагогикалық қарым-қатынастың либералдық стилі:
 2. A) Қатаң қатынас – өктемдіктің сақталуы
 3. B) Оқушылардың индивидуалды ерекшеліктерін есепке алу
 4. C) Қамқорлық пен ынтымақтастық
 5. D) Оқушыға іскерлік тұрғыдан келу
 6. E) Шығармашылық қабілетті тарату мүмкіндігі

 

 1. Қоғамдық-тарихи тәжірибені мақсатты түрде беру процесі немесе білімдерді, нышандардың қалыптасуын ұйымдастыру:
 2. A) оқыту
 3. B) ассимиляция
 4. C) тәрбиелеу
 5. D) әлеуметтену
 6. E) даму